HOME | TRAVEL | เรือด่วนเจ้าพระยา 53-โปรแกรมเรือเช่าเหมาลำ

เรือด่วนเจ้าพระยา 53-โปรแกรมเรือเช่าเหมาลำ

 
- - - เรือด่วนเจ้าพระยา 53 - โปรแกรมเรือเช่าเหมาลำ - - - / กำหนดการเดินทาง โทรยืนยันวันและเวลาเดินทางล่วงหน้า 1 วัน หรือประสงค์เดินทางในวันที่เช่าให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง + + +

เรือด่วนเจ้าพระยา 53-โปรแกรมเรือเช่าเหมาลำ

โปรแกรมการเดินทาง

โปรแกรม A (1 ชั่วโมง) วันจันทร์ - วันอาทิตย์
รับท่าเรือมหาราช หรือ ท่าสาธร นำท่านเข้าคลองบางกอกใหญ่ หรือ คลองบางหลวง เคยเป็นขุมชนของข้าหลวง ตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี สองฝั่งคลองมีเรือนไทย ให้เห็นตามรายทาง ทั้งเรือนปั้นหยา เรือนฝากระดาน ตามเส้นทางจะผ่านสถานที่สำคัญได้แก่ บ้านศิลปิน วังหงส์รัตนาราม วัดปากน้ำ หลังจากนั้น นำท่านชมวัดอรุณฯ โดยออกทางคลองมอญ วัดอรุณฯเป็นวัดในวังสมัยกรุงธนบุรี เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 แหล่งรวมศิลปกรรมช่างไทยโบราณ พร้อมชมพระปรางค์วัดอรุณฯ หลังจากนั้น นำท่านส่งกลับท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรม B (1 ชั่วโมงครึ่ง) เฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์
รับท่าเรือมหาราช หรือ ท่าเรือสาธร นำท่านล่องเรือเข้าคลองบางกอกน้อยผ่านอู่เรือพระราชพิธี แวะให้อาหารปลา ที่วัดศรีสุดาราม ชมและเลือกสินค้าที่ตลาดน้ำตลิ่งชันมีสินค้าพืชผลจากชาวสวนโดยตรง ทั้งผักสด ผลไม้ จำหน่าย รวมถึงพันธุ์ไม้หายาก สีสันสดใสสวยงาม หลังจากนั้นเดินทางกลับโดยออกคลองมอญ เดินทางสู่ท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรม C (2 ชั่วโมงครึ่ง) วันจันทร์ – วันอาทิตย์
รับท่าเรือมหาราช หรือ ท่าเรือสาธร นำท่านล่องเรือ ชมพระปรางค์ที่งดงามที่วัดอรุณฯ หลังจากนั้นล่องเรือเข้าคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวง ผ่านบ้านโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 แวะบ้านศิลปิน บ้านไม้สองชั้นล้อมรอบเจดีย์เก่า ย่อมุมสิบสอง สมัยอยุธยา ชมงานแสดงผลงาน ภาพวาด ภาพถ่ายของกลุ่มศิลปิน ล่องเรือเข้าสู่บางกอกน้อย แวะให้อาหารปลาหน้าวัดศรีสุดาราม หลังจากนั้นนำท่านส่งกลับท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรม D (2 ชั่วโมงครึ่ง) เฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์
รับท่าเรือมหาราช หรือ ท่าเรือสาธร นำท่านเข้าคลองบางกอกใหญ่ผ่านอู่เรือพระราชพิธี แวะตลาดน้ำตลิ่งชัน มีสินค้า พืชผลจากชาวสวนโดยตรง ทั้งผักสด ผลไม้ หลังจากนั้นนำท่านนั่งเรือออกคลองบางกอกใหญ่ นำท่านแวะปากน้ำฯ พระอารามหลวงชั้นตรี ชมพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลเป็นนามของพระมหาเจดีย์บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุที่สูงที่สุดในกรุงเทพฯ หลังจากนั้นนำท่านส่งกลับท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

รอบการเดินทาง ตั้งแต่วันจันทร์ - วันอาทิตย์

ช่วงเช้า
- โปรแกรม A , B (1 ชั่วโมงครึ่ง) รอบแรก 09.00 - 10.00 น.
- โปรแกรม C , D (2 ชั่วโมงครึ่ง) รอบแรก 09.00 - 11.30 น.
ช่วงบ่าย
- โปรแกรม A , B (1 ชั่วโมงครึ่ง) รอบแรก 13.00 - 14.30 น.
- โปรแกรม C , D (2 ชั่วโมงครึ่ง) รอบแรก 13.00 - 15.30 น.

 Travel Information

สถานที่

วันที่


>> กำหนดการเดินทาง โทรยืนยันวันและเวลาเดินทางล่วงหน้า 1 วัน
หรือประสงค์เดินทางในวันที่เช่าให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

**กรุณาไปถึงที่ท่าเรือก่อนเดินทาง 30 นาที **

วันจำหน่ายบัตร

ตั้งแต่  24 กรกฎาคม 2553 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

ช่องทางการจัดจำหน่าย

บัตรราคา

1,800 บาท / 1 ชั่วโมงครึ่ง
3,000 บาท / 2 ชั่วโมงครึ่ง
หลังจาก 2 ชั่วโมงคิดชั่วโมงละ 1,500 บ.
- ขนาดเรือ 8 ที่นั่งและ 16 ที่นั่ง -

รูปแบบบริการ

Remark

* สำหรับการซื้อบัตรทุกช่องทาง
กรุณารับบัตรก่อนการเดินทาง
ได้ที่ จุด จำหน่าย ThaiTicketMajor ทุกสาขา

1. กรณีที่เรือต้องเสียค่าท่า หรือค่าผ่านประตูใดๆ เมื่อเรือเข้าจอด ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว
2. กรณีที่เรือหรืออุปกรณ์ในเรือเกิดความเสียหาย จากการกระทำของลูกค้า และผู้ร่วมโดยสารเรือ ไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกเกินอัตราที่แจ้งหรือการใช้งานอุปกรณ์ ผิดประเภทลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ตามที่บริษัทฯเรียกร้อง
3. กรณีที่ลูกค้าใช้เรือเกินกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ บริษัทฯ คิดค่าเช่าล่วงเวลาชั่วโมงตามอัตราของบริษัท

 


:: เส้นทางสู่ท่าเรือ ::
รถประจำทาง - ท่าเรือสาทร (ตากสิน) : 1, 15, 17, 35, 75, 77, 115, 116, ปอ. 504, รถไฟฟ้า(สถานีสะพานตากสิน)
- รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (http://www.bmta.co.th)
รถไฟฟ้า - ท่าเรือสาทร (ตากสิน) : ท่านสามารถ เดินทางต่อโดยรถไฟฟ้า ได้ที่ สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน
- รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : รถไฟฟ้าบีทีเอส (http://www.bts.co.th)

 

TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น