สิทธิพิเศษในคอนเสิร์ต 2012 Korean Music Wave In Bangkok

บันเทิง
สิทธิพิเศษในคอนเสิร์ต 2012 Korean Music Wave In Bangkok

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อบัตร 4,500 และ 2,500 ในคอนเสิร์ต2012-Korean-Music-Wave-In-Bangkok

รายชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมงานแถลงข่าวศิลปิน 3 วง ณ ลาน Central World
(สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน เป็นต้นไป)

No.
โซน
แถว
ที่นั่ง
1
A1
AA
9
2
A1
AB
16
3
B6
BB
137
4
D3
DH
49
5
D3
DH
50
6
D3
DH
51
7
D3
DK
54
8
D3
DK
55
9
D3
DK
56
10
D3
DK
57
11
D4
DD
84
12
D4
DD
85
13
D4
DB
77
14
D4
DB
78
15
D4
DB
90
16
D4
DB
79
17
D4
DB
80
18
D5
DB
117
19
E1E
E
11
20
E1E
E
12
21
E1F
F
1
22
E1F
F
2
23
E1F
F
3
24
E1F
C
12
25
E1H
H
5
26
E1H
J
11
27
E1H
M
2
28
E1H
G
1
29
E1I
R
9
30
E1K
R
5
31
E1K
R
6
32
E1K
R
7
33
E1L
N
12
34
E1L
N
13
35
E1L
N
14
36
E1L
N
15
37
E1L
L
14
38
E1L
L
15
39
E1M
J
1
40
E1M
J
2
41
E1M
N
1
42
E1M
J
3
43
E1M
J
4
44
E1M
J
5
45
E1M
J
6
46
E1N
F
3
47
E1N
F
4
48
E1N
F
1
49
E1N
F
2

รายชื่อผู้โชคดีที่ซื้อบัตรแล้วทุกที่นั่ง (ก่อนวันที่ 4 เม.ย.)
เพื่อเข้าร่วมงานแถลงข่าว 3 วง ณ ลาน Central World
(100 ท่าน )

No.
โซน
แถว
ที่นั่ง
1
A1
AE
18
2
A3
AA
54
3
A3
AB
43
4
A3
AC
44
5
A3
AB
53
6
A4
AF
105
7
A4
AA
107
8
B3
BE
42
9
B3
BE
44
10
B3
BF
42
11
B3
BD
49
12
B5
BE
115
13
C1
CE
36
14
C1
CC
47
15
C1
CA
53
16
C2
CJ
78
17
C2
CA
64
18
C2
CA
65
19
C2
CC
79
20
C2
CD
78
21
C3
CF
109
22
C3
CC
101
23
D2
DA
26
24
D2
DB
21
25
D3
DL
67
26
D3
DH
52
27
D3
DK
76
28
D3
DB
63
29
D3
DJ
54
30
D4
DE
83
31
D4
DB
89
32
D4
DG
83
33
D4
DE
93
34
D4
DE
86
35
D5
DB
129
36
D5
DB
112
37
E1D
A
11
38
E1E
C
13
39
E1F
F
15
40
E1F
D
13
41
E1G
D
3
42
E1G
E
8
43
E1G
B
10
44
E1G
D
9
45
E1H
D
8
46
E1H
E
3
47
E1H
K
10
48
E1I
R
2
49
E1I
C
13
50
E1I
J
1
51
E1I
R
12
52
E1I
G
5
53
E1I
H
10
54
E1J
A
4
55
E1K
B
11
56
E1K
R
10
57
E1K
N
5
58
E1K
F
3
59
E1L
H
10
60
E1M
C
15
61
E1M
C
12
62
E1P
A
8
63
E1P
A
1
64
E1Q
A
12
65
E2A
W
14
66
E2A
W
5
67
E2D
K
5
68
E2D
J
15
69
E2D
J
7
70
E2G
B
7
71
E2H
C
17
72
E2H
G
1
73
E2I
C
6
74
E2I
M
13
75
E2I
D
4
76
E2I
P
15
77
E2I
B
7
78
E2J
D
16
79
E2J
F
11
80
E2J
S
10
81
E2J
P
1
82
E2J
H
1
83
E2J
Q
1
84
E2J
M
10
85
E2J
E
11
86
E2K
Y
18
87
E2K
V
17
88
E2K
X
6
89
E2L
B
1
90
E2M
L
18
91
E2M
S
14
92
E2N
Q
1
93
E2N
P
3
94
E2N
K
10
95
E2O
D
14
96
E2O
C
8
97
E2T
J
8
98
E3A
E
1
99
E3B
G
17
100
E3B
E
6

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ Poster คอนเสิร์ต 150 ท่าน
ติดต่อรับ Poster ได้ที่ jlstarnet@gmail.com

No.
โซน
แถว
ที่นั่ง
1
A1
AE
18
2
A3
AC
44
3
A3
AB
53
4
A4
AA
107
5
B3
BD
49
6
B5
BE
115
7
C1
CA
53
8
C2
CC
79
9
C2
CD
78
10
D2
DB
21
11
D3
DB
63
12
D3
DJ
54
13
D4
DG
83
14
D4
DE
93
15
D4
DE
86
16
D5
DB
112
17
E1E
C
13
18
E1F
F
15
19
E1F
D
13
20
E1G
D
9
21
E1H
E
3
22
E1H
K
10
23
E1I
R
12
24
E1I
G
5
25
E1I
H
10
26
E1J
A
4
27
E1K
B
11
28
E1K
R
10
29
E1K
N
5
30
E1K
F
3
31
E1L
H
10
32
E1M
C
12
33
E1P
A
8
34
E1P
A
1
35
E1Q
A
12
36
E2D
J
15
37
E2D
J
7
38
E2G
B
7
39
E2H
C
17
40
E2H
G
1
41
E2I
D
4
42
E2I
P
15
43
E2I
B
7
44
E2J
F
11
45
E2J
S
10
46
E2J
P
1
47
E2J
H
1
48
E2J
Q
1
49
E2J
M
10
50
E2J
E
11
51
E2K
X
6
52
E2L
B
1
53
E2M
S
14
54
E2N
P
3
55
E2N
K
10
56
E2O
C
8
57
E3A
E
1
58
E3B
G
17
59
E3B
E
6
60
E3D
E
6
61
E3D
C
9
62
E3E
L
11
63
E3E
Q
4
64
E3E
X
4
65
E3H
B
1
66
E3H
E
14
67
E3I
Q
19
68
E3J
G
12
69
E3J
M
3
70
E3J
F
18
71
E3K
G
7
72
E3N
S
9
73
E3N
G
11
74
E3O
J
4
75
E3R
C
16
76
E3R
B
17
77
E3R
B
18
78
N1F
J
1
79
N1F
M
10
80
N1F
K
1
81
N1G
Q
1
82
N1H
S
11
83
N1H
T
13
84
N2G
C
7
85
N2G
B
8
86
N2G
H
8
87
N2H
L
2
88
N2I
F
4
89
N2J
P
5
90
N2J
H
7
91
N2J
G
4
92
N2J
R
1
93
N2J
K
6
94
N2J
Q
7
95
S1C
R
4
96
S1C
M
5
97
S1C
R
1
98
S1E
S
4
99
S1E
U
3
100
S1E
N
3
101
S1F
H
6
102
S1F
H
7
103
S1F
A
14
104
S1F
S
16
105
S1F
N
3
106
S1F
V
11
107
S1G
C
3
108
S1G
V
12
109
S1G
U
4
110
S1G
V
5
111
S2A
C
11
112
S2A
R
12
113
S2A
T
1
114
S2B
B
5
115
S2B
M
5
116
S2C
G
5
117
S2C
G
11
118
S2C
N
11
119
S2D
M
8
120
S2D
C
9
121
S2E
J
12
122
S2E
G
11
123
S2E
J
9
124
S2F
B
8
125
S2F
C
1
Zone ยืน 2000 บาท
ชื่อ
เบอร์โทร
โซน
126
Wuttipat  Pumgumalchai
0805995***
HA
127
อัจฉราพร  ปะโคธานัง
0804676***
HB
128
nattinee  vongsantiwat
0805340***
HB
129
เฉลิมชัย
0805847***
HB
130
จิรฐา  พงศ์พิริยะจิต
0806544***
HB
131
เมริสา  จินดาพล
0808025***
HB
132
เบล
0808782***
HB
133
อมเรศ
0809042***
HB
134
Narawadee  Somnongbua
0809261***
HB
135
โชษิตตา
0809277***
HB
136
กุลทรัพย์  สมบัติ
0809325***
HB
137
สุพิชชา  เสาวภาคย์
0810163***
HB
138
ลักขณา  จับใจนาย
0810434***
HB
139
อรกมล  เขียนอำนาจ
0805655***
HC
140
เพชรปัญญา  เจือน้ำหอม
0805828***
HC
141
กิตตินนท์
0806184***
HC
142
wannapha  rakkasetkam
0806296***
HC
143
นวรัตน์  ปาลา
0807671***
HC
144
phatsacha  ekkapoj
0809231***
HC
145
รุจิรา
0809658***
HC
146
ดวงฤทัย  ดวงประทีป
0809991***
HC
147
Wipawenee  poolswasdi
0804593***
HD
148
พิชญา
0805533***
HD
149
pat
0805945***
HD
150
ศาสตรา
0807225***
HD

กำหนดการงานแถลงข่าว
ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ @เซ็นทรัลเวิลด์ ห้อง แกรนด์บอลรูม B,C ชั้น 23

.......................................................................................

12.00 น. ลงทะเบียน
- แขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุน
- สื่อมวลชน
- แฟนคลับ
(ทุกท่านที่ลงทะเบียนจะได้รับสติ๊กเกอร์ เพื่อเข้างาน และเข้านั่งตามจุดที่กำหนด)

13.00 น. พิธีกรกล่าวนำเข้าสู่งาน
- แนะนำผู้บริหารจาก MBC ,TV Direct และ JL Starnet Trade

13.15 น. พิธีกรแนะนำศิลปินขึ้นสู่เวที
- Boy FRIEND,G.NA,SECRET,TEEN TOP,INFINITE,IU,AFTER SCHOOL, NORAZO,MBLAQ,MISS A,F.T.ISLAND, SHINEE,BEAST,2PM,SNSD,TVXQ
- สัมภาษณ์ศิลปินวง SHINEE, BEAST, 2PM, MBLAQ , INFINITE

13.45 น. พิธีกรเชิญผู้บริหารถ่ายภาพ
- ผู้บริหาร จาก MBC, TV Direct และ JL Starnet Trade
- ผู้บริหารจาก เถ้าแก่น้อย และ แฟนต้า
- ผู้บริหารจาก AJ , Easy Dict , Wacoal , His&Her , True Move H และ MCOT

14.00 น. จบงานแถลงข่าว
- Exclusive Interview ศิลปิน 5 วง SHINEE,BEAST, 2PM, MBLAQ , INFINITE

--------------------------------------------------------------------

กำหนดการงานแถลงข่าว
ณ ลานหน้า อิเซตัน @ เซ็นทรัลเวิลด์

12.00 น. ลงทะเบียน
- แขกผู้มีเกียรติ
- แฟนคลับจากสปอนเซอร์ ( เถ้าแก่น้อย,แฟนต้า,CTW)
- แฟนคลับจากการร่วมสนุก
(ทุกท่านที่ลงทะเบียนจะได้รับสติ๊กเกอร์ เพื่อเข้าบริเวณงานและเข้านั่งและยืนตามจุดที่กำหนด)

13.00 น. พิธีกรกล่าวนำเข้าสู่งาน
- กล่าวแนะนำและประชาสัมพันธ์ Koran Musoc Wave in Bangkok 2012

13.15 น. กิจกรรม Cover Dance วงที่ 1
กิจกรรมเล่นเกมร่วมสนุก มอบโปสเตอร์

13.30 น. กิจกรรม Cover Dance วงที่ 2
กิจกรรมเล่นเกมร่วมสนุก มอบโปสเตอร์

13.45 น. กิจกรรม Cover Dance วงที่ 3
กิจกรรมเล่นเกมร่วมสนุก มอบโปสเตอร์

14.00 น. พิธีกรกล่าวเปิดตัวศิลปิน พร้อมเชิญศิลปินขึ้นบนเวที
- TVXQ และ IU กล่าวทักทาย
- สัมภาษณ์ศิลปิน 4- 5 คำถาม

14.30 น. จบงานแถลงข่าว