ฮอนด้าผนึกกำลังสร้างภาคีความร่วมมือ พร้อมโชว์นวัตกรรมรถพยาบาลและรถจักรยานยนต์พยาบาล ของฮอนด้าเป็นครั้งแรก

ฮอนด้าผนึกกำลังสร้างภาคีความร่วมมือ พร้อมโชว์นวัตกรรมรถพยาบาลและรถจักรยานยนต์พยาบาล ของฮอนด้าเป็นครั้งแรก

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย โดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรุงเทพฯ วันที่ 29 ตุลาคม 2555 – กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย โดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  และสภากาชาดไทย ในการดำเนินกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวไทยในยามเกิดภัยพิบัติ พร้อมเผยนวัตกรรมยานยนต์ฮอนด้าที่ดัดแปลงเพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะ ได้แก่ รถพยาบาลดัดแปลงจากรถสเตปแวกอน สปาด้า  รถจักรยานยนต์พยาบาล (Motor-Lances) ดัดแปลงจาก CBR 250R รถตรวจการณ์ติดอุปกรณ์สื่อสารดัดแปลงจากรถซีอาร์-วี ใหม่ และเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ฮอนด้า เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือยามฉุกเฉินของหน่วยร่วมดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยยอดเงินสะสมที่สมทบเข้ากองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2555 รวมทั้งสิ้น 183 ล้านบาท  ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฮอนด้าฯ จะทยอยสะสมเงินเข้ากองทุนและหมุนเวียนใช้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเพดานการสะสมเงินกองทุนไว้สูงสุดที่ 1,000 ล้านบาท

Honda

1.จากภาพ: นายฮิโรชิ โคบายาชิ (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร และซีอีโอ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด และประธานบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย นายชุนอิจิ เอกุจิ  (ที่ 4 จากขวา) ประธานบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด นายจิอากิ คาโต (ที่ 3 จากขวา)   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด  นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร  (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และรองประธานอาวุโสบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด  นายฉัตรชัย พรหมเลิศ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายแพทย์ชาตรี เจริญชีวะกุล (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ   (ซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นายอิซาโอะ อิโต้ (ที่ 2 จากขวา)

Honda

2.นายฮิโรชิ โคบายาชิ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด และประธานบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ฮอนด้ามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเป็นบริษัทที่สังคมไทยต้องการให้ดำรงอยู่ โดยการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนจึงต้องมีแผนรับมือกับวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งกองทุนฯ

Honda

3.นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และรองประธานอาวุโสบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยได้วางแนวทาง รวมถึงแผนปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกองค์กร ควบคู่กับการเตรียมทรัพยากรให้ความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ ไปพร้อมกัน ทั้งยังได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมใน 4 ด้าน ได้แก่ เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรอาสาสมัคร  และการส่งเสริมความรู้ในการรับมือภัยพิบัติ

Honda

4.ช่วงสัมภาษณ์ผู้บริหารฮอนด้าและหน่วยงานร่วมระหว่างงานแถลงข่าว

Honda

5.รถพยาบาลดัดแปลงจากรถสเตปแวกอน สปาด้า  รถจักรยานยนต์พยาบาล (Motor-Lances) ดัดแปลงจาก CBR 250R รถตรวจการณ์ติดอุปกรณ์สื่อสารดัดแปลงจากรถซีอาร์-วี ใหม่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือยามฉุกเฉิน

Honda

6.รถพยาบาลดัดแปลงจากรถสเตปแวกอน สปาด้า  รถจักรยานยนต์พยาบาล (Motor-Lances) ดัดแปลงจาก CBR 250R และเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ฮอนด้าเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือยามฉุกเฉิน

Honda

7.การจำลองเหตุการณ์ภัยพิบัติและการประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยและหน่วยงานร่วมดำเนินการในการรับมือภัยพิบัติ

Honda


 8.การจำลองเหตุการณ์ภัยพิบัติและการประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยและหน่วยงานร่วมดำเนินการในการรับมือภัยพิบัติ

เกี่ยวกับกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย
กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ได้ร่วมกันประกาศจัดตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่เปิดเดินสายการผลิตอีกครั้งที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับประชาชนไทยในยามที่ประเทศไทยอาจเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง น้ำท่วม ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินงานภายใต้กองทุนดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที โดยมอบเงินสมทบ 1,000 บาทต่อการขายรถยนต์หนึ่งคัน  100 บาทต่อการขายรถจักรยานยนต์หนึ่งคัน และ 10 บาทต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์ 1 เครื่อง  ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555 กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยมีเงินสะสมซึ่งได้จากเงินสมทบจากการขายผลิตภัณฑ์รวม 183 ล้านบาท