ประกาศรายชื่อผู้โชคดี - ปีใหม่นี้ กลับบ้านแบบสบายใจ เที่ยวแบบสบายตัว ซื้อตั๋วรถทัวร์กับ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี - ปีใหม่นี้ กลับบ้านแบบสบายใจ เที่ยวแบบสบายตัว ซื้อตั๋วรถทัวร์กับ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์

ปีใหม่นี้...กลับบ้านแบบสบายใจ ไปเที่ยวแบบสบายตัว ซื้อตั๋วรถทัวร์ กับ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องต่อคิว

ปีใหม่นี้...กลับบ้านแบบสบายใจ  ไปเที่ยวแบบสบายตัว
ซื้อตั๋วรถทัวร์ กับ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้อง ต่อคิว

จะขึ้นเหนือ ลงใต้  ล่องกลาง ท่องอีสาน
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์  พาส่งถึงที่ ไม่มีตกรถ


คลิกเช็คเส้นทางได้ที่นี่

ฟรี!!! สำหรับ 50 คู่แรก ที่ซื้อตั๋วไป-กลับ ทุกเส้นทาง (2 ที่นั่งขึ้นไป)
พร้อมซื้อบริการ ทัวร์ชัวร์ ผ่านเว็บไซต์


คลิกดูรายละเอียด

พิเศษ! ซื้อตั๋วไป-กลับ ลดทันที 10%
(ลดจากราคาค่าโดยสาร ไม่รวมค่าธรรมเนียม เฉพาะ บขส.)

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
- ระยะเวลา 11 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2553
- ผู้ร่วมกิจกรรม ต้องซื้อบัตรโดยสาร (เดินทาง 2 คนขึ้นไป)
  ผ่านเว็บไซต์ ThaiTicketMajor.com เท่านั้น
- ทางทีมงานสามารถเปลี่ยนรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทางเว็บไซต์ วันพุธที่ 5 มกราคม 2554


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัล Pin โทรศัพท์
ได้ที่ โทร 02-262-1841 หรือ อีเมลล์ editor@thaiticketmajor.com

ดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่นี่

 

1. ศักดิคุณ  กุลพิเนก  
2. Porntip  Neamket  
3. Pornpavee  Junkham  
4. Somthawil  Klunkoed  
5. มนตรา  เอี่ยมสำอางค์  
6. ฐิติสันต์  พ่วงเล็ก  
7. พาฝัน  เจริญดี  
8. อาภัสพร  สุภาภา  
9. ชาคริต  รุกขชาติ  
10. องค์อุมา  ณ ถลาง  
11. สรรเพชุดา  ที่พึ่ง  
12. จิระเดช  แซ่เล้า  
13. อัญชิสา  ศรีเทศ  
14. ณภัค  สิงห์โตแมน  
15. นฤมล  แท่นประยุทธ์ฃ  
16. ศิลานนท์  พันธ์นิล  
17. นวพร  พัดเพชร  
18. วารุณี  แสงกิติพรสกุล  
19. Urakhin  Phumin  
20. Chumphon  Sangsiri  
21. กฤษณะ  ทวีแสง  
22. ธนบัตร  บุณยเสนา  
23. ปานขวัญ  ขยันขันเกตุ  
24. ภานุวัฒน์  วงษ์ช่าง  
25. อังคาร  เพชรสังข์  
26. รัชดาพรรณ  จุณหะวิทยะ  
27. ฐายิกา  หนูเลื่อน  
28. กัญญารัตน์  สารถ้อย  
29. รัชนี  อธิฐานดวงดาว  
30. เพ็ญศิริ  กุศลชู  
31. ชาตรี  สีหลิ่ง  
32. พงศธร  นิ่มกำเนิด  
33. โชคชัย  เสนาวัง  
34. พุทธชาติ  ทรัพย์อุดม  
35. วิรัชญา  เทพจันทร์  
36. ภัทรชกร  พ่วงผาด  
37. วราพร  จิตตะเสวีกุล  
38. นริศรา  อิศรภักดี  
39. นัฐินี  วิชัยดิษฐ์  
40. กรุณา  เเซ่โค้ว  
41. พิศมัย  หน่อขัติ  
42. สุภาวดี  มาให้  
43. กิจจา  เครือคำหล้า  
44. สรยุทธ  ฤกษ์ฤทัย  
45. ธนพัต  โพธินิล  
46. นฤเนตร  โนประโคน  
47. สุขุม  สมบัติธนสุข  
48. แพรวนภา  มีสวัสดิ์  
49. ระวี  กรมรอด  
50. ภัทราวุธ  โสภา