รฟท.พร้อมซ่อมทางหลังน้ำลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

รฟท. น้ำท่วมทางรถไฟสายใต้ ช่วงจังหวัด สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชว่า ปริมาณน้ำฝนลดลงบางช่วง ฝ่ายการช่างโยธานำรถหินเข้าพื้นที่ทำการซ่อมทางแล้ว

        กรุงเทพฯ 5 เม.ย.-นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายใต้  ช่วงจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ว่า วันนี้ (5 เม.ย.) ปริมาณฝนลดลงบางช่วง ฝ่ายการช่างโยธานำรถหินเข้าพื้นที่ทำการซ่อมทางและลงหินใหญ่และหินเล็กช่วง ไชยา-ท่าฉางแล้ว

 

      ส่วนทางสายหลักที่จะเดินทางจากสุราษฎร์ธานี – พัทลุง ยังมีน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  2  แห่ง ระดับน้ำยังสูงกว่าสันรางรถไฟประมาณ 40  เซนติเมตร  จึงยังไม่อาจให้มีการเดินขบวนรถไฟไปยังภาคใต้ต่อไปอีกในระยะนี้  ด้านทางสายแยกจากสุราษฎร์ธานี-ทุ่งโพธิ์-มะลวน  สายคีรีรัฐ  สายทุ่งสง-กันตัง นับว่าระดับน้ำได้ลดลงแล้วเช่นกัน  ซึ่งขณะนี้นายกมล ตั้งกิจเจริญชัย รองผู้ว่าการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้สั่งการให้เตรียมนำรถหินที่มีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 50 ตู้ หรือประมาณ 750 ลูกบาศก์เมตร เพื่อนำส่งเข้าในพื้นที่เสียหายอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ ได้เตรียมปรับปรุงซ่อมแซมระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมให้สามารถเปิดให้ บริการได้เร็วที่สุดด้วย
       สำหรับการเดินรถไฟในวันนี้  (5 เม.ย.)  มีเดินขบวนรถเพียง 2 ขบวนเท่านั้น คือ ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43 (กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี)  ออกกรุงเทพฯ เวลา 08.05  น. และขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39 (กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี) ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 22.50 น. มีปลายทางเพียงสถานีไชยา.-สำนักข่าวไทย

ที่มา : www.mcot.net