รัฐบาลเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

รายงานพิเศษ
รัฐบาลเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

รัฐบาลเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9) ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561

ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยรัฐบาลเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561
 
เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 61  เวลา 14.20 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ  พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรว่า 
 
สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีกำหนดจะจัดกิจกรรมในวันที่ 12 และ 13 ตุลาคม 2561 หลังจากนั้นได้มีกำหนดการของทางสำนักพระราชวังออกมา คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรว่าเพื่อให้การจัดการงานดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน และยึดถือปฏิบัติสืบต่อไปตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป จึงเห็นควรให้งดการจัดงานของทำเนียบรัฐบาลที่เดิมกำหนดจะจัดในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ให้ไปจัดงานในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ในวันเดียวกัน 
 
รัฐบาลเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9
 
โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตร (ระหว่างเวลา 05.30 น. – 07.30 น.)  ณ พระลานพระราชวังดุสิต ซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยการแต่งกายสุภาพบุรุษ แต่งกายชุดปกติขาว สุภาพสตรี แต่งกายด้วยชุดไทยอมรินทร์ หรือชุดไทยจิตรลดา (โทนสีเหลือง)
 
จากนั้น เวลาประมาณ 08.45 น. – 09.00 น. จะมีพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง และในช่วงเย็นเวลาประมาณ 18.45 น. ณ ท้องสนามหลวง จะมีพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งจะมีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที พร้อมเปิดเพลงพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี พร้อมภริยา เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย