มาดูกันดีกว่าว่า เด็กๆจากทั่วทุกมุมโลก เค้ากินอะไรเป็นอาหารเช้ากันบ้าง?

กินเที่ยว
มาดูกันดีกว่าว่า เด็กๆจากทั่วทุกมุมโลก เค้ากินอะไรเป็นอาหารเช้ากันบ้าง?

อาหารเช้า เป็นมื้ออาหารที่สำคัญที่สุดของวัน The New York Times Magazine ได้ทำภาพถ่ายชุด เด็กกับอาหารเช้า เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่า เด็กๆจากชาติอื่นๆเขากินอะไรเป็นอาหารเช้ากันบ้าง

อาหารเช้า เป็นมื้ออาหารที่สำคัญที่สุดของวัน แต่ถึงอย่างนั้นในประเทศสหรัฐอเมริกัน พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็มักจะให้ลูกๆกินแต่ซีเรียลกับนมเท่านั้น ทำให้เด็กได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วน

The New York Times Magazine จึง ได้ทำภาพถ่ายชุด “เด็กกับอาหารเช้า” ขึ้นมา เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่า เด็กๆจากชาติอื่นๆเขากินอะไรเป็นอาหารเช้ากันบ้าง แทนที่จะเป็นซีเรียลกับนมนั่นเองครับ

 

Saki Suzuki, 2 ¾ years old, TokyoDoga Gunce Gursoy, 8 years old, Istanbul

Nathanaël Witschi Picard, 6 years old, Paris

Phillip Kamtengo, 4 years old, and Shelleen Kamtengo, 4 years old, Chitedze, Malawi

Koki Hayashi, 4 years old, Tokyo

Viv Bourdrez, 5 years old, Amsterdam

Birta Gudrun Brynjarsdottir, 3 ½ years old, Reykjavik, Iceland

Aricia Domenica Ferreira, 4 years old, and Hakim Jorge Ferreira Gomes, 2 years old, São Paulo, Brazil

Emily Kathumba, 7 years old, Chitedze, Malawi

Oyku Ozarslan, 9 years old, Istanbul

Tiago Bueno Young, 3 years old, São Paulo, Brazil
 

ข้อมูลจาก: distractify


ที่มา :