เซ็นเตอร์พอยท์ เพลย์เฮาส์ ชั้น 8, เซ็นทรัล เวิล์ด

เซ็นเตอร์พอยท์ เพลย์เฮาส์ ชั้น 8, เซ็นทรัล เวิล์ด