หอประชุมมหิศร, เอส.ซี.บี. ปาร์ค

หอประชุมมหิศร, เอส.ซี.บี. ปาร์ค