สนามหลวง เขตพระนคร กทม

สนามหลวง เขตพระนคร กทม


ถนนราชดำเนินใน พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200