ยูเนี่ยน ฮอลล์, ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์

ยูเนี่ยน ฮอลล์, ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์

54 ซอย ลาดพร้าว 1 แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900