สนามกีฬาแห่งชาติ,สนามศุภชลาศัย

สนามกีฬาแห่งชาติ,สนามศุภชลาศัย

154 ถนน พระรามที่ 1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330