สนามกีฬาศุภชลาศัย

สนามกีฬาศุภชลาศัย

154 ถนน พระรามที่ 1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330