โรงละครแห่งชาติ

โรงละครแห่งชาติ

ที่อยู่ : 4 ซอย ราชินี แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel02 221 0171