[ ยกเลิกการแสดง ] Disney on Ice 2020 – Disney on Ice Presents Live Your Dreams

[ ยกเลิกการแสดง ] Disney on Ice 2020 – Disney on Ice Presents Live Your Dreams

Disney on Ice 2020 – Disney on Ice Presents Live Your Dreams ยกเลิกการแสดง

Disney on Ice 2020 – Disney on Ice Presents Live Your Dreams CANCELLED
 
Paid by Credit/Debit Card: No Need to return tickets. The credit will be automatically refunded to your credit / debit card within 2 statements.
 
Paid by cash* : Please contact 14 Thaiticketmajor main outlets from 14 March, 2020 until 5 April, 2020.
 
* Paid by cash : including all payment by Application (K Plus, Bualuang iBanking, Air Pay, True Wallet) and credit / debit card payment only at Big C / Tesco Lotus)
 
Remark: 14 Thaiticketmajor main outlets Click
 
For the customers who live outside Bangkok:
Please send original tickets or original payment invoice slip to us by the postal service (Domestic EMS) within 5 April 2020.Please inform the customer name / Mobile phone number / Bank account information (in Thailand).
 
Remark:In case, the customer still didn’t collect ticket, please send original payment invoice slip instead of ticket.
 
Please send to this address:
Customer Service
HEAD OFFICE THAITICKETMAJOR Company Limited
3199 Maleenont Tower 27th floor,
RamaIV road.,Klongton, Klongtoey,
Bangkok, 10110 Thailand
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Disney on Ice 2020 – Disney on Ice Presents Live Your Dreams ยกเลิกการแสดง
 
ชำระบัตรเครดิต,เดบิต : ไม่ต้องคืนบัตรการแสดง คืนวงเงินกลับยังบัตรเครดิต, เดบิตใบเดิม ภายใน 2 รอบบิล โดยอัตโนมัติ
 
ชำระเงินสด : คืนบัตรการแสดง ที่จุดจำหน่ายบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก ระหว่าง วันที่ 14 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2563 แจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร และ รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันทำการ
 
* ชำระเงินสด : (ลูกค้าโอนเงินผ่าน Application K Plus, Bualuang iBanking, Air Pay, True Wallet และลูกค้าที่ซื้อผ่าน โลตัส, บิ๊กซี ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต)
 
หมายเหตุ : จุดจำหน่ายบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก มีดังนี้ Click
 
กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด :
ส่งบัตรการแสดงตัวจริง หรือ หลักฐานการชำระเงินตัวจริง มาทางไปรษณีย์(ลงทะเบียน EMS) พร้อมเขียนข้อมูลผู้ซื้อ เช่น ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทร / ชื่อธนาคาร / ชื่อบัญชีธนาคาร / หมายเลขบัญชีธนาคาร
 
หมายเหตุ :กรณีลูกค้ายังไม่ได้รับบัตรการแสดง ใช้หลักฐานการชำระเงินแทนบัตรการแสดง เช่น ใบเสร็จการชำระเงิน ใช้เป็นหลักฐานแทนบัตรการแสดง
 
ส่งบัตรการแสดงตัวจริง หรือ ใบเสร็จตัวจริง หรือ หลักฐานการชำระเงินตัวจริง มาทางไปรษณีย์ ภายใน 5 เมษายน 2563
 
ลูกค้าสามารถส่งคืนทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้
จ่าหน้าถึง ฝ่ายบริการลูกค้า
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด
จำกัด 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 27 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110