[ เลื่อนการแสดง ] Concert KITA Missing You

[ เลื่อนการแสดง ] Concert KITA Missing You

Concert KITA Missing You เลื่อนการแสดง
Concert KITA Missing You เลื่อนการแสดง
 
กรุณาติดตามกำหนดการใหม่และวิธีคืนเงินได้เร็วๆนี้
 
--------------------------------------------------------------------------
 
Concert KITA Missing You postponed.
 
Please follow new schedule and refund methods soon.