[ เลื่อนการแสดง ] ONE OK ROCK EYE OF THE STORM ASIA TOUR 2020

[ เลื่อนการแสดง ] ONE OK ROCK EYE OF THE STORM ASIA TOUR 2020

ONE OK ROCK EYE OF THE STORM ASIA TOUR 2020 เลื่อนการแสดง

[ประกาศ] เลื่อนการแสดงคอนเสิร์ต
ONE OK ROCK “EYE OF THE STORM ASIA TOUR 2020” in Bangkok ออกไปโดยไม่มีกำหนด


สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ซึ่งทำให้การเดินทางระหว่างประเทศยังไม่สามารถทำได้โดยสะดวก รวมทั้งนโยบาย Social distancing ทำให้การจัดงานตามปกติยังไม่สามารถทำได้ แม้ว่าจะมีการกำหนดเวลาการแสดงใหม่ไว้ต้นปี 2021 แต่ทางต้นสังกัด ONE OK ROCK และผู้จัด AVALON LIVE ได้พิจารณาร่วมกันแล้วว่า การจัดงานในกำหนดการใหม่นี้ก็ยังไม่น่าจะเป็นไปได้ จึงขอประกาศเลื่อนการแสดงออกไปโดยไม่มีกำหนด

ประกาศคืนเงินรอบสุดท้าย (รอบเก็บตก) คอนเสิร์ต ONE OK ROCK “EYE OF THE STORM ASIA TOUR 2020” in Bangkok

ทางอาวาลอนไลฟ์ จะเปิดให้ทำเรื่องขอเงินคืนรอบสุดท้ายในวันที่ 16 มกราคม - 31 มกราคม 2564 ที่เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทั้ง 14 สาขาหลัก หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS (ยึดวันประทับตรา)

หากหลังจากวันที่ 31 มกราคม 2564 ลูกค้ายังไม่ทำเรื่องขอเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์ขอเงินคืนค่าบัตรคอนเสิร์ตในครั้งนี้

และให้บริษัทเก็บเงิน ตามมูลค่าบัตรคอนเสิร์ตในรูปแบบเครดิต เพื่อนำมาใช้ในคอนเสิร์ตอื่นๆ ที่จะจัดในวันข้างหน้า

และโปรดรักษาบัตรที่ท่านถืออยู่ให้ดี เพื่อนำมาใช้แลกซื้อบัตรคอนเสิร์ตอื่นๆ ของเราต่อไป โดยรายละเอียดในการใช้เครคิตนี้จะประกาศในภายหลัง[Announcement] ONE OK ROCK “EYE OF THE STORM ASIA TOUR 2020” in Bangkok

Due to several restrictions to deal with the COVID-19 pandemic that are still in place which make it difficult to travel or organizing a successful live performance, ONE OK ROCK's management and AVALON LIVE have decided to postpone the Bangkok show indefinitely.
We will open a refund window for all ticketholders between November 15 - December 15, 2020 as detailed in the attached infographics. For further questions about the refund, please call TTM call center at +66-2-262-3456.

We are sorry for the inconvenience, and hope that the situation will be better soon so we all can enjoy great live performances once again.