ภาพจำ บทเพลงรำลึกถึงในหลวง ร.9 จาก ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

บันเทิง
ภาพจำ บทเพลงรำลึกถึงในหลวง ร.9 จาก ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เป็นศิลปินเพื่อชีวิตอีกหนึ่งคนที่ได้ถ่ายทอดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9 ผ่านออกมาเป็นบทเพลง โดยผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า ภาพจำ


ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เป็นศิลปินเพื่อชีวิตอีกหนึ่งคนที่ได้ถ่ายทอดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9 ผ่านออกมาเป็นบทเพลง โดยผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า ภาพจำ ซึ่งได้มีการเผยแพร่ใน Youtube ของ Pu Pongsit Official พร้อมกับข้อความที่อธิบายเกี่ยวกับเพลงนี้ว่า...

“ภาพจำ” บทเพลงพิเศษจาก ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตแถวหน้าของเมืองไทย เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่เปรียบได้ดั่ง “พ่อ” ของพสกนิกรชาวไทยที่แต่งขึ้นเพื่อแทนใจคนทั้งประเทศ และมาประกอบกับภาพที่สร้างมาจากเม็ดทรายละเอียด โดยเม็ดทรายแต่ละเม็ดนั้นก็เปรียบได้ดั่งประชาชนของพระองค์ หลายล้านเม็ดทรายหล่อหลอมรวมกันจนเป็นภาพจำของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พวกเราคณะทำงานสร้างสรรค์บทเพลงชิ้นนี้ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, อาจารย์สมพงษ์ ลีระศิริ และวอร์นเนอร์ มิวสิค จึงขอมอบเพลงนี้ให้กับคนไทยทุกคนภาพประกอบจาก Facebook Pu Pongsit Official