สำนักงานบริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ได้เข้าร่วมสนับสนุน การประกวดไม้ชวนชมชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสืบสานวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ทางสำนักงานบริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ได้เข้าร่วมสนับสนุน

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ทางสำนักงานบริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ได้เข้าร่วมสนับสนุน การประกวดไม้ชวนชมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสืบสานวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลอง ”ศึกเรือยาว - ข้าวต้มมัดและงานไม้ดอกไม้ประดับ” ประจำปี 2554 ที่จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งยังจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ภายในงาน โดยได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ที่เข้าร่วมประกวดและผู้เข้าร่วมชมงาน