รู้นะว่าแต่งรูป! Adobe พัฒนา AI ตรวจจับภาพที่ผ่านการตัดต่อ

ไลฟ์สไตล์ : มีคลิป
รู้นะว่าแต่งรูป! Adobe พัฒนา AI ตรวจจับภาพที่ผ่านการตัดต่อ

ทีมงานของ Adobe และทีมวิจัยจาก UC Berkeley เผยแพร่งานวิจัย ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ AI เพื่อระบุว่าภาพผ่านการตัดต่อมาหรือไม่

งานวิจัยหัวข้อ "Detecting Photoshopped Faces by Scripting Photoshop" อธิบายเกี่ยวกับการตรวจจับใบหน้าที่ผ่านการปรับแต่งด้วยเครื่องมือ Liquify ใน Photoshop โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 
 
Cr. Sheng-Yu Wang

AI ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว จะสามารถตรวจจับความแตกต่างของภาพแบบ Before และ After ได้มากถึง 99% นอกจากนี้ ยังสามารถแก้ภาพกลับไปยังภาพต้นฉบับได้อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม ทาง Adobe ยังไม่ได้ปล่อยเครื่องมือนี้ให้บุคคลทั่วไปนำไปใช้กัน เพราะจะทำการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงขยายการตรวจจับไปยังส่วนอื่นๆ อาทิ ร่างกาย ผิวหนัง เป็นต้น
 
ทางทีมวิจัยเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งนี้จะมีส่วนช่วยให้ Digital Media ในปัจจุบัน มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น และมีประโยชน์ครอบคลุมไปถึงด้านนิติวิทยา