คำแนะนำในการอัญเชิญ พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ โพสขึ้นโซเซียล

รายงานพิเศษ
คำแนะนำในการอัญเชิญ พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ โพสขึ้นโซเซียล

ชวนศึกษาข้อควรระวัง และคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้รูปโปรไฟล์ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ตามแบบแผนที่สำนักราชเลขาธิการได้ให้แนวทางไว้

ในช่วงเดือนตุงลาคมนี้ ประชาชนต่างร่วมไว้อาลัยก่อนจะถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็น พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ โพสขึ้นโซเซียลอย่าง Faceboo k,  Instagram, Twitter และ Line

จึงอยากจะขอแนะแนวทางในการใช้สื่อออนไลน์ไม่ให้ผิดแบบแผนที่สำนักราชเลขาธิการได้ให้แนวทางไว้  ซึ่งเราทั้งหลาย จะต้องไม่ทำ และไม่ส่งเสริมการกระทำที่มิบังควร อย่าไลก์ อย่าแชร์ ภาพที่เข้าข่าย ดังนี้ 
 
1. พระบรมฉายาลักษณ์/พระฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์/พระสาทิสลักษณ์ ที่มีข้อความใดๆ เหนือพระเศียร และตัวอักษรทับพระองค์…อย่าทำ...อย่าไลก์...อย่าแชร์ (จะเห็นว่า นิตยสารที่อัญเชิญ พระบรมฉายาลักษณ์/พระฉายาลักษณ์/พระรูป ลงปก จะต้องเปลี่ยนตำแหน่งชื่อนิตยสารมาไว้ข้างล่างเสมอ)
 
2.พระบรมฉายาลักษณ์/ พระฉายาลักษณ์ ที่นำมาตกแต่งผิดไปจากเดิม หรือใช้เทคนิคจนเกินความเป็นธรรมชาติด้วยวิธีการใดๆ แล้วส่งทักทายสวัสดีกัน ทั้งในเฟชบุ๊ก และในไลน์...อย่าทำ...อย่าไลก์ อย่าแชร์
 
ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงห้ามนำต้นฉบับมาทำการดัดแปลงแก้ไขใดๆ แม้แต่การตกแต่งสีที่ผิดไปจากเดิม หรือ ไดคัท เปลี่ยนฉาก เปลี่ยนสถานที่ ล้วนผิดกฎของสำนักราชเลขาธิการทั้งสิ้น เว้นแต่ว่า มีการทำจดหมาย ขอราชเลขาธิการ นำความขึ้นกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระบรมราชวินิจฉัยเป็นกรณีไป แต่ต้องสุดแล้วแต่ว่า ในกรณีนั้นๆ จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาต/พระราชานุญาต หรือไม่
 
3. พระบรมฉายาลักษณ์/ พระฉายาลักษณ์ ที่นำมาตกแต่ง และใส่เครดิตตนเองลงไปด้านล่างไม่ว่าจะตัวเล็กหรือใหญ่...มิบังควรอย่างยิ่ง อย่าทำ...อย่าไลก์ อย่าแชร์ (หมายเหตุ : การเขียน ชื่อผู้ถ่ายลงในกรอบ ที่อยู่นอกภาพไม่ถือว่าผิด แต่ทางเจ้าหน้าที่สำนักราชเลขาธิการ พิจารณาว่าไม่น่าจะสมควร ควรที่จะลงชื่อผู้ถ่ายไว้เป็นข้อความต่างหากเบื้องล่างลงมาไม่รวมอยู่ในบริเวณนั้น แม้ไม่นับเป็นความผิด แต่ไม่ควร)
 
4. มิบังควรนำ พระบรมฉายาลักษณ์/ พระบรมสาทิสลักษณ์/ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์/พระฉายาลักษณ์/ พระสาทิสลักษณ์ มาเป็นภาพโปรไฟล์ของตนเอง แม้ด้วยแรงจูงใจจงรักภักดี แต่ภาพโปรไฟล์ คือ ภาพแสดงตัวตนคนนั้นๆ...จึงเป็นการกระทำที่มิบังควรอย่างยิ่ง...อย่าทำเด็ดขาด
 
5. การเขียนถวายราชสดุดีหรือถวายพระพรชัยมงคล คู่กับ พระบรมฉายาลักษณ์/ พระฉายาลักษณ์ จะต้องแยกส่วนชัดเจน หรือขอบเขตแยกต่างหาก และต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม ต้องไม่สูงเกินกว่า พระอุระ/พระทรวง
 
นอกจากนี้ หากจะทำพระบรมฉายาลักษณ์/ พระฉายาลักษณ์/ พระรูป เผยแพร่ พร้อมพระนามเพื่อแสดงความจงรักภักดีในโอกาสต่างๆ จะต้องใส่พระนามพร้อมพระราชอิสริยยศ/พระอิสริยศ ให้ครบถ้วนเสมอ (เว้นแต่ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เขียนแต่เพียงเท่านี้และไม่ต้องมีไปยาลน้อย) มิบังควรเขียนสั้นๆ เช่น พระเทพฯ พระบรมฯ องค์โสมฯ องค์ภาฯ เว้นแต่เอ่ยพระนามลำลองส่วนตัว และคำบรรยายต้องอยู่ในตำแหน่งใต้พระบรมฉายาลักษณ์/ พระฉายาลักษณ์/ พระรูป ไม่ใช่เหนือพระเศียร
 
และที่สำคัญ หากจะทำอาร์ตเวิร์ก พระบรมฉายาลักษณ์/พระฉายาลักษณ์/พระรูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสสำคัญ พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ในนามองค์กรหรือหน่วยงาน จะต้องทำเรื่อง ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต/ พระราชานุญาต ขอประทานพระอนุญาต ผ่านสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง หรือเข้าไปโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.ohm.go.th/th/office-of-his-majesty-principal-private-secretary/forms เพื่อนำส่งราชเลขาธิการ เพื่อนำความกราบบังคมทูล, กราบทูล ต่อไป
อ้างอิง : สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง ให้คำแนะนำหลักปฏิบัติตามเนื้อหาที่เรียบเรียงนี้ เมื่อต้นเดือนมกราคม 2559
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก infodivohm