ชวน จิตอาสา ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายงานพิเศษ
ชวน จิตอาสา ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ "เหรียญพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ 9" ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เป็นที่ระลึก

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนจิตอาสาร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล จากวันสวรรคตสู่วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน โดยผู้บริจาคโลหิตระหว่างวันที่ 12-25 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะได้รับ "เหรียญพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ 9 ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี" อันทรงคุณค่า

 
นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ในห้วงเดือนตุลาคม 2560 นับเป็นช่วงเวลาสำคัญของพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน ที่จะร่วมแสดงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดโครงการ "จิตอาสา ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ระหว่างวันที่ 12-25 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ "เหรียญที่ระลึกพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ 9 ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี" อันทรงคุณค่า เหรียญดังกล่าวจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี 2539 ได้รับการออกแบบโดย อาจารย์พินิจ สุวรรณะบุณย์ ศิลปินแห่งชาติ ปั้นแบบ และผลิตโดยกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ด้านหน้าของเหรียญเป็น พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระปรมาภิไธย ด้านหลังจารึกข้อความ "ชีวิตํ จเช ธมฺมมนุสฺสรนฺโต" มีความหมายว่า พึงสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อรักษาธรรม  
 
นอกจากนี้ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการฯ และพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีแห่งการสวรรคต พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานบริการโลหิตของสภากาชาดไทย ชุด "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์" และ "ก้าวพระบาทที่ยาตรา น้ำพระทัยที่ทรงมีต่องานบริการโลหิต" นำเสนอพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานบริการโลหิต ย้อนรอยภาพประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย" เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2512 จึงถือเป็นวันสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภายใต้พระบารมี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาสู่ความทันสมัย มีการปรับเปลี่ยน และพัฒนางานด้านต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 
จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการฯ ระหว่างวันที่ 12-25 ตุลาคม 2560 ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 07.30-19.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 08.30-15.30 น. ยกเว้นวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เปิดเวลา 08.00-16.00 น. สอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101,1752,1760,1771

โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะปิดทำการ 1 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 แต่ยังจ่ายเลือดให้กับโรงพยาบาล ตามปกติ 24 ชั่วโมง