กระทรวงคมนาคม จัดทำ Infographic สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

รายงานพิเศษ
กระทรวงคมนาคม จัดทำ Infographic สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล และอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม

กระทรวงคมนาคม จัดทำ Infographic แสดงการให้บริการด้านการเดินทางของประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สามารถศึกษาข้อมูลการเดินทางได้จาก Infographic นี้ หรือสอบถามศูนย์อำนวยการเดินทางพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กระทรวงคมนาคม Call center 1356