คืนความสุขช่วงสงกรานต์ วิ่งทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ฟรี 9 วัน

กินเที่ยว
คืนความสุขช่วงสงกรานต์ วิ่งทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ฟรี 9 วัน

ครม. อนุมัติ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9

เนื่องจากช่วงสงกรานต์ของปี 2562 มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรติดขัดในทุกเส้นทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การจราจรมีความคล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศ 


ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก ไทยคู่ฟ้า  , กรมทางหลวง