ชมภาพ ท่าอากาศยานดอนเมือง ยุคที่เข้าไปโบกมือลาคนบนเครื่องบินได้!

กินเที่ยว
ชมภาพ ท่าอากาศยานดอนเมือง ยุคที่เข้าไปโบกมือลาคนบนเครื่องบินได้!

รู้หรือไม่.. ในอดีต ท่าอากาศยานดอนเมือง เคยถูกเรียกว่า ท่าอากาศยานกรุงเทพ

สนามบินดอนเมือง เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 ภายหลังจากที่มีการยกเลิกสนามบินสระปทุม (สนามบินเเห่งเเรกของประเทศไทย)

จากสนามบินสระปทุม สู่สนามบินดอนเมือง มีการพัฒนาเรื่อยมา โดยในระยะแรกที่ย้ายสนามบินมาที่ดอนเมืองนั้น จะมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ไปเยี่ยมชมกิจการการบินอยู่เสมอ

พ.ศ. 2483  กองทัพอากาศ จัดตั้งกองการบินพลเรือนขึ้น เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการบินระหว่างประเทศ จากนั้น อีก 8 ปีต่อมา ก็ได้ยกฐานะจากกองเป็นกรม และได้ปรับปรุงสนามบินดอนเมืองให้เป็นท่าอากาศยานสากล เรียกว่า ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2498 สนามบินได้มีการเปลี่ยนชื่อที่ใช้อย่างเป็นทางการจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง มาเป็น ท่าอากาศยานกรุงเทพ (Bangkok Airport) 


 
สนามบินดอนเมือง ปิดตัวลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 วันเดียวกับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดใช้งาน โดยสนามบินดอนเมืองถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ซ่อมเครื่องบิน ฝึกบิน และสำหรับจอดเครื่องบินส่วนตัวของบุคคลสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา สนามบินดอนเมืองได้กลับมาให้บริการเที่ยวบินแบบประจำ (Scheduled Flight) เที่ยวบินในประเทศอีกครั้ง โดยกลับไปใช้ชื่อว่า "ท่าอากาศยานดอนเมือง"

และในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ท่าอากาศยานดอนเมืองได้กลับมาเปิดให้บริการในฐานะสนามบินนานาชาติแห่งที่สองอีกครั้ง เพื่อลดความแออัดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จากวันนั้น...จนถึงวันนี้ สนามบินดอนเมือง ทำหน้าที่ประตูสู่ประเทศไทยมาเป็นเวลากว่าร้อยปี 

ในโอกาสอันดี ทาง TTM VARIETY เลยจะพาเพื่อนๆ ไปชมภาพสนามบินดอนเมืองในยุคแรกๆ กันค่ะ
และที่น่าประทับใจมากๆ คือ ภาพนี้ ทุกคนสามารถมายืนชมเครื่องบิน หรือเข้าไปโบกมือลาคนที่อยู่บนเครื่องบินได้


 
บางทีเห็นแล้วก็อยากมีฟีลลิ่งนี้บ้าง ^^
 
 
ขอบคุณภาพจาก Somphon Bcc