BTS แจ้งปรับอัตราค่าโดยสารส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีลมและสายสุขุมวิท

กินเที่ยว
BTS แจ้งปรับอัตราค่าโดยสารส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีลมและสายสุขุมวิท

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ทาง Facebook Fanpage ของรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ประกาศตามนี้ค่ะ..

ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป กรุงเทพมหานครแจ้งปรับอัตราค่าโดยสาร การเดินทางเข้า-ออก หรือผ่านส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีลม สถานีโพธิ์นิมิตรถึงสถานีบางหว้า และส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท สถานีบางจากถึงสถานีแบริ่ง
 เป็นอันว่า ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ต้องผ่านส่วนต่อขยายทั้งสายสีลมและสายสุขุมวิท เตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อมด้วยนะคะ


รายละเอียดเพิ่มเติม : 
รถไฟฟ้าบีทีเอส