Lock Box บริการล็อกเกอร์ฝากกระเป๋าตามแนวรถไฟฟ้า ไม่ต้องลากกระเป๋าเดินทางไปมาอีกต่อไป!!

กินเที่ยว
Lock Box บริการล็อกเกอร์ฝากกระเป๋าตามแนวรถไฟฟ้า ไม่ต้องลากกระเป๋าเดินทางไปมาอีกต่อไป!!

เป็นการยกระดับการขนส่งมวลชนและการท่องเที่ยวไทย

  

บริษัท ลอคค์ บอกซ์ จำกัด เริ่มต้นขึ้น จากการที่กลุ่มผู้ก่อตั้ง ได้เล็งเห็นว่า ประเทศไทยนั้น เป็นหนึ่งในประเทศที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่กลับไม่มีผู้ให้บริการรับฝากสัมภาระ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้น บริษัท จึงมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจน นักช็อป และผู้ที่ไม่ต้องการหิ้วสัมภาระระหว่างการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการขนส่งมวลชนและการท่องเที่ยวไทย ให้ขึ้นไปสู่มาตรฐานบริการระดับสากล
 
 
พื้นที่ให้บริการ
 
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์, สถานีมักกะสัน
เชื่อมต่อกับ MRT สถานีเพชรบุรี

จตุจักรพลาซ่า,
หนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
MRT สถานีกำแพงเพชร


อัตราค่าบริการ 
กฎระเบียบและเงื่อนไขการให้บริการ
1. อัตราค่าบริการ 30 บาท/ชั่วโมง, โดยมีค่าบริการแรกใช้ที่ 4 ชั่วโมงหรือ 120 บาท (หากฝากน้อยกว่า 4 ชั่วโมง จะมีค่าบริการที่ 120 บาท)
2. อัตราค่าบริการนี้เป็นอัตราค่าบริการต่อครั้ง ซึ่งท่านลูกค้าสามารถเปิดตู้เพื่อรับของคืนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
3. อัตราค่าบริการรายวันจะเริ่มคิดตั้งแต่ชั่วโมงที่ 12 เป็นต้นไปโดยต้องโทรแจ้งล่วงหน้าที่เบอร์ 080-059-5905 (350 บาทต่อวัน)
4. ตู้ล็อกเกอร์สามารถรับได้เพียง ธนบัตร 20, 100 บาท และเหรียญ 5, 10 บาท เท่านั้น
5. ตู้ล็อกเกอร์ไม่มีระบบทอนเงิน แต่ระบบจะเพิ่มเวลาใช้งานตามมูลค่าที่เกิน
6. เวลาให้บริการ 6.00 - 00.00 น.
7. ฝากสัมภาระได้สูงสุด 4 วัน หลังจากนั้นทาง Lock Box จะนำสัมภาระดังกล่าวไปเก็บไว้ที่สำนักงาน โดยที่ท่านลูกค้าสามารถมารับคืนได้โดยทำการติดต่อและดำเนินการชำระค่าบริการ
8. สัมภาระที่มีอายุการใช้บริการ ฝากไว้เกินกว่า 30 วัน ทาง Lock Box จะดำเนินการจำหน่ายออกโดยการทำลายหรือถ่ายโอนแล้วแต่ดุลพินิจของทางบริษัท
9. Lock Box มีสิทธิเด็ดขาดในการตรวจสอบสัมภาระต้องสงสัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทางผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ตามมาตรฐานความปลอดภัย
10. ไม่อนุญาติให้ฝากหรือจัดเก็บ สัมภาระอันตราย เช่น สิ่งของไวไฟ สิ่งของเสี่ยงต่อการระเบิด ระเบิด หรือของผิดกฎหมายทุกชนิด โดยหากตรวจพบ ทางบริษัทจะดำเนินการทำลายสิ่งของดังกล่าว และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้นำฝากโดยทันที
11. Lock Box จะไม่รับผิดชอบต่อสัมภาระที่สูญหาย หรือสิ่งของมีค่าใดๆ ที่นำมาฝาก
 ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก LockBox Thailand