[ ยกเลิกการแสดง ] Khalid Free Spirit World Tour Live in Bangkok 2020

[ ยกเลิกการแสดง ] Khalid Free Spirit World Tour Live in Bangkok 2020

Khalid Free Spirit World Tour Live in Bangkok 2020 ยกเลิกการแสดง

การคืนเงิน (Refund)
ชำระเงินสด : (ลูกค้าโอนเงินผ่าน Application K Plus, Bualuang iBanking, Air Pay, True Wallet และลูกค้าที่ซื้อผ่าน โลตัส, บิ๊กซี ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต)
คืนบัตรการแสดงที่บูธ TTM 14 สาขาหลัก หรือ ส่งบัตรคืนทางไปรษณีย์ (กรณีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเดินทางมาคืนด้วยตนเอง ภายใน 31 พฤษภาคม 2563
พร้อมแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร และ รับเงินสดคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันทำการ
 
ชำระบัตรเครดิต,เดบิต : ไม่ต้องนำบัตรมาคืน บริษัทฯ จะทำการคืนวงเงินกลับยังบัตรเครดิต/เดบิตใบที่ใช้ชำระ ภายใน 2 รอบบิล
 
หมายเหตุ: 
บูทไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 12 สาขา ปิดให้บริการถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ยกเว้น สาขา M theatre และ สาขาสำนักงานใหญ่อาคารมาลีนนท์ ชั้น 27 ที่เปิดทำการตามปกติ
ตรวจสอบสาขาเพิ่มเติม คลิก https://www.thaiticketmajor.com/variety/announcement/12890/
 
 
กรณีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเดินทางมาคืนด้วยตนเอง :
ส่งบัตรการแสดงตัวจริง หรือ หลักฐานการชำระเงินตัวจริง มาทางไปรษณีย์(ลงทะเบียน EMS)
พร้อมเขียนข้อมูลผู้ซื้อ เช่น ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทร / ชื่อธนาคาร / ชื่อบัญชีธนาคาร / หมายเลขบัญชีธนาคาร
 
 
หมายเหตุ กรณีลูกค้ายังไม่ได้รับบัตรการแสดง ใช้หลักฐานการชำระเงินแทนบัตรการแสดง เช่น ใบเสร็จการชำระเงิน ใช้เป็นหลักฐานแทนบัตรการแสดง
ส่งบัตรการแสดงตัวจริง หรือ ใบเสร็จตัวจริง หรือ หลักฐานการชำระเงินตัวจริง มาทางไปรษณีย์ ภายใน 31 พฤษภาคม 2563
 
 
ลูกค้าสามารถส่งคืนทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้
จ่าหน้าถึง ฝ่ายบริการลูกค้า (คืนบัตรคอนเสิร์ตชื่องาน...)
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 27
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110


------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Khalid Free Spirit Asia Tour 2020  CANCELLATION
 
REFUND PROCESS
Paid by cash : Bring tickets / prepare Bank account information at TTM 14 outlets within 31 May 2020,
you will get the refund back to bank account within working 15 days.
**Paid by cash : including all payment by Application (K Plus, Bualuang iBanking, Air Pay, True Wallet) and credit / debit card payment only at Big C / Tesco Lotus)
 
Paid by Credit/Debit Card: No Need to return tickets. The credit will be automatically refunded to your credit / debit card within 2 statements.
 
Remark:
**12 Branches are closed until 31 May 2020 except M theatre branch and Head Office at Maleenont Tower branch which are open normally.
 
 
For the customers who lives outside Bangkok and not convenience to contact TTM outlets  :
Please send original tickets or original payment invoice slip to us by the postal service (Domestic EMS) within 31 May 2020
Please inform the customer name / Mobile phone number / Bank account information (in Thailand).
Remark In case, the customer still didn’t collect ticket, please send original payment invoice slip instead of ticket.
 
address:
Customer Service (Return Ticket)
HEAD OFFICE THAITICKETMAJOR Company Limited
3199 Maleenont Tower 27th floor,
RamaIV road., Klongton, Klongtoey,
Bangkok 10110 Thailand