[ ยกเลิกการแสดง ] RUEL Free Time World Tour Live in Bangkok 2020

[ ยกเลิกการแสดง ] RUEL Free Time World Tour Live in Bangkok 2020

ยกเลิกการแแสดง RUEL Free Time World Tour Live in Bangkok 2020

RUEL Free Time World Tour Live in Bangkok 2020 ยกเลิกการเเสดง
 
การคืนเงิน (Refund)
ชำระเงินสด : (ลูกค้าโอนเงินผ่าน Application K Plus, Bualuang iBanking, Air Pay, True Wallet และลูกค้าที่ซื้อผ่าน โลตัส, บิ๊กซี ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต) คืนบัตรการแสดงที่บูธ TTM 14 สาขาหลัก หรือ ส่งบัตรคืนทางไปรษณีย์ (กรณีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเดินทางมาคืนด้วยตนเอง ภายใน 31 พฤษภาคม 2563 พร้อมแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร และ รับเงินสดคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันทำการ
 
ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต : ไม่ต้องนำบัตรมาคืน บริษัทฯ จะทำการคืนวงเงินกลับยังบัตรเครดิต/เดบิตใบที่ใช้ชำระ ภายใน 2 รอบบิล
 
*หมายเหตุ: บูทไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 12 สาขา ปิดให้บริการถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ยกเว้น สาขา M theatre และ สาขาสำนักงานใหญ่อาคารมาลีนนท์ ชั้น 27 ที่เปิดทำการตามปกติ ตรวจสอบสาขาเพิ่มเติม คลิก
 
กรณีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเดินทางมาคืนด้วยตนเอง: ส่งบัตรการแสดงตัวจริง หรือ หลักฐานการชำระเงินตัวจริง มาทางไปรษณีย์(ลงทะเบียน EMS) พร้อมเขียนข้อมูลผู้ซื้อ เช่น ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทร / ชื่อธนาคาร / ชื่อบัญชีธนาคาร / หมายเลขบัญชีธนาคาร
 
หมายเหตุ กรณีลูกค้ายังไม่ได้รับบัตรการแสดง ใช้หลักฐานการชำระเงินแทนบัตรการแสดง เช่น ใบเสร็จการชำระเงิน ใช้เป็นหลักฐานแทนบัตรการแสดง ส่งบัตรการแสดงตัวจริง หรือ ใบเสร็จตัวจริง หรือ หลักฐานการชำระเงินตัวจริง มาทางไปรษณีย์ ภายใน 31 พฤษภาคม 2563
 
จ่าหน้าถึง ฝ่ายบริการลูกค้า (คืนบัตรคอนเสิร์ตชื่องาน...)
สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด
3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 27 ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
RUEL Free Time World Tour Live in Bangkok 2020 CANCELLED
 
For Refund
Pay by cash : Bring tickets / prepare Bank account information at TTM 14 outlets within 31 May 2020, you will get the refund back to bank account within working 15 days.
 
**Pay by cash : including all payment by Application (K Plus, Bualuang iBanking, Air Pay, True Wallet) and credit / debit card payment only at Big C / Tesco Lotus)
 
Paid by Credit/Debit Card : No Need to return tickets. The credit will be automatically refunded to your credit / debit card within 2 statements.
 
Remark : *14 Branches click
**12 Branches are closed until 31 May 2020 except M theatre branch and Head Office at Maleenont Tower branch which are open normally.
 
For the customers who lives outside Bangkok and not convenience to contact TTM outlets : Please send original tickets or original payment invoice slip to us by the postal service (Domestic EMS) within 31 May 2020 Please inform the customer name / Mobile phone number / Bank account information (in Thailand).
 
Remark In case, the customer still didn’t collect ticket, please send original payment invoice slip instead of ticket.
 
Customer Service (Return Ticket)
HEAD OFFICE, THAITICKETMAJOR Company Limited
3199 Maleenont Tower, 27th floor, Rama IV Road.,
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand