[ เลื่อนการแสดงไม่มีกำหนด ] มองอนาคตจีน : The Future of China

[  เลื่อนการแสดงไม่มีกำหนด ] มองอนาคตจีน : The Future of China

มองอนาคตจีน : The Future of China เลื่อนการแสดงไม่มีกำหนด

มองอนาคตจีน : The Future of China เลื่อนการแสดงไม่มีกำหนด
 
ชำระเงินสด : คืนบัตรการแสดง ที่จุดจำหน่ายบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก ภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร และ รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันทำการ
 
ชำระบัตรเครดิต,เดบิต : ไม่ต้องคืนบัตรการแสดง คืนวงเงินกลับยังบัตรเครดิต, เดบิตใบเดิม ภายใน 2 รอบบิลโดยอัตโนมัติ
 
หมายเหตุ จุดจำหน่ายบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก มีดังนี้ คลิก
 
กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด : ส่งบัตรการแสดงตัวจริง หรือ หลักฐานการชำระเงินตัวจริง มาทางไปรษณีย์(ลงทะเบียน EMS) พร้อมเขียนข้อมูลผู้ซื้อ เช่น ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทร / ชื่อธนาคาร / ชื่อบัญชีธนาคาร / หมายเลขบัญชีธนาคาร
 
หมายเหตุ กรณีลูกค้ายังไม่ได้รับบัตรการแสดง ใช้หลักฐานการชำระเงินแทนบัตรการแสดง เช่น ใบเสร็จการชำระเงิน ใช้เป็นหลักฐานแทนบัตรการแสดง
 
ส่งบัตรการแสดงตัวจริง หรือ ใบเสร็จตัวจริง หรือ หลักฐานการชำระเงินตัวจริง มาทางไปรษณีย์ ภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลูกค้าสามารถส่งคืนทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้
 
จ่าหน้าถึง ฝ่ายบริการลูกค้า
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 27
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
 
 
ฝ่ายบริการลูกค้า
บริษัทไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด
 
cs@thaiticketmajor.com
 
----------------------------------------------------------------------------
 
มองอนาคตจีน : The Future of China postponed
 
Paid by cash : Please contact 14 Thaiticketmajor main outlets within 29 February 2020. Bring tickets / prepare Bank account information, you will get the refund back to bank account within working 15 days.
 
Paid by Credit/Debit Card : No need to return tickets and we will refund back to your credit card within 2 statements by automatically.
 
Remark 14 Thaiticketmajor main outlets Click
 
For the customers who live outside Bangkok : Please send original tickets or original payment invoice slip to us by the postal service (Domestic EMS) within 29 February 2020.
Please inform the customer name / Mobile phone number / Bank account information (in Thailand).
 
Remark In case, the customer still didn’t collect ticket, please send original payment invoice slip instead of ticket.

Please send to this address
 
Customer Service
HEAD OFFICE THAITICKETMAJOR Company Limited
3199 Maleenont Tower 27th floor,
RamaIV road., Klongton, Klongtoey,
Bangkok 10110 Thailand