[ เลื่อนการแสดง ] Bodyslam homecoming concert (แจ้งกำหนดวันแสดงใหม่)

[ เลื่อนการแสดง ] Bodyslam homecoming concert (แจ้งกำหนดวันแสดงใหม่)

แจ้งกำหนดวันแสดงใหม่ BODYSLAM HOMECOMING CONCERT

แจ้งกำหนดวันแสดงใหม่ BODYSLAM HOMECOMING CONCERT
 
วัน / เวลาแสดง (เดิม) : วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลาแสดง 19:00 น.
วัน / เวลาแสดง (ใหม่) : วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลาแสดง 19:00 น.
 
** ใช้บัตรเดิมเช้าชมการแสดงในรอบใหม่ ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตร **
 
หากไม่สะดวกชมการแสดงในวันดังล่าว สามารถขอรับเงินคืนได้ ดังนี้
 
ชำระเงินสด : ติดต่อคืนบัตรการแสดงและแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารที่บูธ TTM 14 สาขาหลัก ขยายเวลาจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563  รับเงินคืนเข้าบัญชีใน 15 วันทำการ (*รวมถึงลูกค้าที่ชำระเงินผ่าน Application K Plus, Bualuang iBanking, Air Pay, True Wallet และลูกค้าที่ซื้อผ่าน โลตัส, บิ๊กซี ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต)
 
ชำระบัตรเครดิต,เดบิต : ติดต่อคืนบัตรการแสดงที่บูธ TTM 14 สาขาหลักขยายเวลาจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563  ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์จะคืนวงเงินกลับไปยังบัตรเครดิต,เดบิตใบเดิมที่ใช้ชำระภายใน 2 รอบบิล
 
*หมายเหตุ: หากยังไม่ได้รับบัตร ให้แสดงใบยืนยันคำสั่งซื้อ หลักฐานการชำระเงินและบัตรประชาชนผู้ซื้อ
 
หมายเหตุ จุดจำหน่ายบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก มีดังนี้
 
กรณีไม่สะดวกติดต่อที่ 14 สาขาหลัก : สามารถส่งบัตรคืนทางไปรษณีย์ได้ (ลงทะเบียน EMS) ขยายเวลาจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563  โดยส่งเอกสารดังนี้
1. บัตรเข้าชมการแสดงตัวจริง หรือ หากยังไม่ได้รับบัตร ให้ส่งใบยืนยันคำสั่งซื้อแทน
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อบัตร เซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียน เบอร์โทรศัพท์และอีเมล
เฉพาะกรณีเงินสด ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
3. ใบเสร็จชำระเงินตัวจริง (หากจ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น ให้พิมพ์สลิปลงบน A4)
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 
ลูกค้าสามารถส่งคืนทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้
 
จ่าหน้าถึง ฝ่ายบริการลูกค้า
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 27
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
Bodyslam homecoming concert Postponed
 
Previous schedule : Saturday 7 March 2020 Time 7.00 p.m.
New schedule : Sunday 7 March 2021 Time 7.00 p.m.
 
**Current tickets still remain valid for the rescheduled date without any changing.**
 
Paid by cash : Please contact at 14 TTM outlets extend to 30 April 2020. Return tickets and inform bank account information. You will get the refund back to bank account within 15 business days. (*including those who paid by Application K Plus, Bualuang iBanking, Air Pay, True Wallet and credit / debit card payment only at Big C / Tesco Louts)
 
Paid by Credit/Debit Card : Please contact at 14 TTM outlets extend to 30 April 2020. Return tickets. We will refund back to the same credit/debit card used for payment within 2 billing statements.
 
*Remark: If customers have not collected physical tickets, please present purchasing confirmation, receipt and Id card.
 
Remark 14 Thaiticketmajor main outlets Click
 
For those who are not convenient to contact at 14 TTM outlets: You can send your tickets to Thaiticketmajor's Head Office extend to 30 April 2020. (Domestic EMS).
Documents required
1. Physical tickets / Purchasing confirmation
2. id card or passport copy (also inform telephone number + email address)
For those who paid by cash, please also send...
3. Actual receipt
4. Copy of the 1st page of Bank passbook (Bank account information)
 
address:
Customer Service
HEAD OFFICE THAITICKETMAJOR Company Limited
3199 Maleenont Tower 27th floor,
RamaIV road., Klongton, Klongtoey,
Bangkok 10110 Thailand