[ เลื่อนการแสดงอย่างไม่มีกำหนด ] RBSO 2020 Classical Concert No.2

[ เลื่อนการแสดงอย่างไม่มีกำหนด ] RBSO 2020 Classical Concert No.2

งาน RBSO 2020 Classical Concert No.2 เลื่อนการแสดงอย่างไม่มีกำหนด

ชำระบัตรเครดิต,เดบิต : ไม่ต้องคืนบัตรการแสดง คืนวงเงินกลับยังบัตรเครดิต, เดบิตใบเดิม ภายใน 2 รอบบิล โดยอัตโนมัติ
 
ชำระเงินสด : คืนบัตรการแสดง ที่จุดจำหน่ายบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 แจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร และ รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันทำการ
 
(* ชำระเงินสด : ลูกค้าโอนเงินผ่าน Application K Plus, Bualuang iBanking, Air Pay, True Wallet และลูกค้าที่ซื้อผ่าน โลตัส, บิ๊กซี ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต)
 
หมายเหตุ จุดจำหน่ายบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก มีดังนี้ 
 
กรณีชำระเงินสดและไม่สะดวกติดต่อที่ 14 สาขาหลัก : สามารถส่งบัตรคืนทางไปรษณีย์ได้ ภายในวันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ลงทะเบียน EMS) เอกสารดังนี้
 
- บัตรการแสดง หรือ หากยังไม่ได้รับบัตร ให้แสดงใบยืนยันคำสั่งซื้อ พร้อมใบเสร็จชำระเงิน
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อบัตร เซ็นสำเนาถูกต้อง (เขียนเบอร์โทรศัพท์และอีเมลเพิ่มเติม)
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 
ลูกค้าสามารถส่งคืนทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้
 
จ่าหน้าถึง ฝ่ายบริการลูกค้า (คืนบัตรการแสดง)
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 27
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RBSO 2020 Classical Concert No.2 Postponed
 
Paid by Credit/Debit Card : No Need to return tickets. The credit will be automatically refunded to your credit / debit card within 2 billing statements.
 
Paid by cash : Please contact at 14 Thaiticketmajor main outlets within 31 March 2020. Return tickets and inform bank account information. You will get the refund back to bank account within 15 business days.
 
**Paid by cash : including all payment by Application (K Plus, Bualuang iBanking, Air Pay, True Wallet) and credit / debit card payment only at Big C / Tesco Lotus)
 
Remark 14 Thaiticketmajor main outlets Click
 
For customers who paid by cash and are not convenient to contact at 14 TTM booths:Please return tickets by postal service (Domestic EMS) within 31 March 2020.
 
- Physical tickets / Purchasing Confirmation
- Id card or passport copy
- Actual receipt
- Bank passbook copy (Bank account information)
 
address:
Customer Service (Return Ticket)
HEAD OFFICE THAITICKETMAJOR Company Limited
3199 Maleenont Tower 27th floor,
RamaIV road., Klongton, Klongtoey,
Bangkok 10110 Thailand