[ เลื่อนการแสดง ] ระริก ระรี้ กระดี่ คอนเสิ ร์ต อัสนี–วสันต์

[ เลื่อนการแสดง ] ระริก ระรี้ กระดี่ คอนเสิ ร์ต อัสนี–วสันต์

ระริก ระรี้ กระดี่ คอนเสิร์ต อัสนี–วสันต์ เลื่อนการแสดงจากเดิมวันที่ 12 กันยายน 2563 เป็นวันที่ 19 ธันวาคม 2563

สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรแล้ว สามารถเก็บบัตรใบเดิมเข้าชมในรอบการแสดงใหม่ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตร กรณีไม่สะดวกเข้าชมในรอบการแสดงใหม่ สามารถติดต่อทำเรื่องขอรับเงินคืนได้ที่บูธไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม – 12 กันยายน  2563
 
ชำระเงินสด : คืนบัตรการแสดง พร้อมแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันทำการ
 
(*ชำระเงินสด: รวมถึงกรณีชำระผ่าน Application K Plus, Bualuang iBanking, Air Pay, True Wallet และลูกค้าที่ซื้อผ่าน โลตัส, บิ๊กซี ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต)
 
ชำระบัตรเครดิต,เดบิต : คืนบัตรการแสดง บริษัทจะคืนวงเงินกลับไปยังบัตรใบเดิมที่ใช้ชำระภายใน 2 รอบบิล
 
หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรการแสดงตัวจริง รบกวนแสดงใบยืนยันคำสั่งซื้อ หลักฐานการชำระเงิน และบัตรประชาชนผู้ซื้อ
 
หมายเหตุ จุดจำหน่ายบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก มีดังนี้
 
กรณีไม่สะดวกติดต่อที่ 14 สาขาหลัก: สามารถส่งบัตรคืนทางไปรษณีย์ได้ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม – 12 กันยายน  2563 (ลงทะเบียน EMS) โดยส่งเอกสารดังนี้
1. บัตรการแสดง หรือ หากยังไม่ได้รับบัตร ให้ส่งใบยืนยันคำสั่งซื้อ
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อบัตร เซ็นสำเนาถูกต้อง (เขียนเบอร์โทรศัพท์และอีเมลเพิ่มเติม)
กรณีชำระเงินสด ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
3. ใบเสร็จชำระเงินตัวจริง
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 
ที่อยู่
 
จ่าหน้าถึง ฝ่ายบริการลูกค้า (คืนบัตร)
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 27
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
 
-----------------------------------------------------------
 
ระริก ระรี้ กระดี่ คอนเสิ ร์ต อัสนี–วสันต์ Postponed
 
For customers who have already purchased the tickets, the current tickets will remain valid for the rescheduled date on 12 September 2020.
 
For those who would like to request refund, please contact at 14 Thaiticketmajor main outlets between 12 August - 12 September 2020.
 
Paid by cash : Return tickets and inform bank account information. You will get the refund back to bank account within 15 business days.
 
(*Paid by cash: including all payment by Application (K Plus, Bualuang iBanking, Air Pay, True Wallet) and credit / debit card payment only at Big C / Tesco Lotus)
 
Paid by Credit/Debit Card : Return tickets.The credit will be refunded back to your credit/debit card within 2 billing statements.
 
If customers have not yet collected the ticket, please present purchasing confirmation, actual receipt and Id card or passport instead.
 
Remark 14 Thaiticketmajor main outlets Click
 
For customers who are not convenient to contact at 14 TTM booths:Please return tickets to Thaiticketmajor’s Head Office by postal service (Domestic EMS) between 12 August - 12 September 2020.
Documents required:
1. Physical tickets (If not yet collected ticket, please send purchasing confirmation instead)
2. Id card or passport copy
For those who paid by cash, please send additional documents including
3. Actual receipt
4. Bank passbook copy (Bank account information)
 
address:
Customer Service (Return Ticket)
HEAD OFFICE THAITICKETMAJOR Company Limited
3199 Maleenont Tower 27th floor,
RamaIV road., Klongton, Klongtoey,
Bangkok 10110 Thailand