[ เลื่อนการแสดง ] “POLCA THE JOURNEY” TAY & NEW 1st FAN MEETING IN THAILAND (ขยายวันคืนเงิน)

[ เลื่อนการแสดง ] “POLCA THE JOURNEY” TAY & NEW 1st FAN MEETING IN THAILAND (ขยายวันคืนเงิน)

เลื่อนการ “POLCA THE JOURNEY” TAY & NEW 1st FAN MEETING IN THAILAND (รอแจ้งกำหนดวันแสดงใหม่)