แจ้งการจัดส่งบัตรการแสดงและคอนเสิร์ตที่มีการเลื่อน

แจ้งการจัดส่งบัตรการแสดงและคอนเสิร์ตที่มีการเลื่อน

แจ้งการจัดส่งบัตรการแสดงและคอนเสิร์ตที่มีการเลื่อน

สำหรับทุกการแสดงและคอนเสิร์ตที่มีการเลื่อนระยะเวลาออกไป
ท่านจะได้รับบัตรจากบริการจัดส่งของเราอีกครั้ง ภายใน 90 วันก่อนการแสดงรอบใหม่
 
ทางฝ่ายจัดส่งต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่
 
ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ ห่างไกลจากโรค Covid-19 ไปด้วยกัน
 
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง