[ เลื่อนการแสดง ] บังเอิญรัก 2 A CHANCE TO LOVE FAREWELL FANMEETING

[ เลื่อนการแสดง ] บังเอิญรัก 2 A CHANCE TO LOVE FAREWELL FANMEETING

ประกาศเลื่อนการจัดคอนเสิร์ต บังเอิญรัก 2 A CHANCE TO LOVE FAREWELL FANMEETING

บังเอิญรัก 2 A CHANCE TO LOVE FAREWELL FANMEETING เลื่อนวันแสดง

กำหนดการใหม่ ดังนี้
จากเดิม : วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563  เวลา 17.00 น.
เปลี่ยนเป็น : วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564  เวลา 17.00 น.
 
สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อบัตรใหม่สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.
 
สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรไปแล้วสามารถเก็บบัตรเดิมของท่านไว้สำหรับเข้าชมการแสดงได้ตามกำหนดวันใหม่
หรือหากท่านไม่สะดวกชมการแสดงในวันดังกล่าว สามารถทำเรื่องขอรับเงินคืนได้ ดังนี้
 
การคืนเงิน (Refund)

ชำระเงินสด : (ลูกค้าโอนเงินผ่าน Application K Plus, Bualuang iBanking, Air Pay, True Wallet และลูกค้าที่ซื้อผ่าน โลตัส, บิ๊กซี ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต)
คืนบัตรการแสดงที่บูธ TTM 14 สาขาหลัก หรือ ส่งบัตรคืนทางไปรษณีย์ (กรณีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเดินทางมาคืนด้วยตนเอง) ตั้งแต่วันที่ 13 - 29 มกราคม 2564 พร้อมแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร และ รับเงินสดคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันทำการ

ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต :
คืนบัตรการแสดงที่บูธ TTM 14 สาขาหลัก หรือ ส่งบัตรคืนทางไปรษณีย์ (กรณีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเดินทางมาคืนด้วยตนเอง) ตั้งแต่วันที่ 13 - 29 มกราคม 2564 บริษัทฯ จะทำการคืนวงเงินกลับยังบัตรเครดิต/เดบิตใบที่ใช้ชำระ ภายใน 2 รอบบิล
 
หมายเหตุ : จุดจำหน่ายบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก https://www.thaiticketmajor.com/outlets-ttm.php?la=en
 
กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด :
ส่งบัตรการแสดงตัวจริง หรือ หลักฐานการชำระเงินตัวจริง มาทางบริษัทไปรษณีย์ไทย (ลงทะเบียน EMS) เท่านั้น
ตั้งแต่วันที่ 13 - 29 มกราคม 2564 พร้อมเขียนข้อมูลผู้ซื้อ เช่น ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทร / ชื่อธนาคาร / ชื่อบัญชีธนาคาร / หมายเลขบัญชีธนาคาร
กรณีลูกค้ายังไม่ได้รับบัตรการแสดง :
ใช้หลักฐานการชำระเงินแทนบัตรการแสดง เช่น ใบเสร็จการชำระเงินตัวจริง ใช้เป็นหลักฐานแทนบัตรการแสดง
 
ลูกค้าสามารถส่งคืนทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้
จ่าหน้าถึง ฝ่ายบริการลูกค้า (คืนบัตรคอนเสิร์ตชื่องาน…..)
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด
3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 
For Overseas Customers :
บังเอิญรัก 2 A CHANCE TO LOVE FAREWELL FANMEETING (Live Streaming)
 
สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรไปแล้ว สามารถเก็บโค้ดเดิมของท่านไว้สำหรับเข้าชมไลฟ์ได้ตามกำหนดวันใหม่ หรือหากท่านไม่สะดวกชมไลฟ์ในวันดังกล่าว สามารถทำเรื่องขอรับเงินคืนได้ ดังนี้
 
การคืนเงิน (Refund)
แจ้งหมายเลขการสั่งซื้อ, ไฟล์สแกน หรือ ไฟล์รูปพาสปอร์ตผู้ซื้อ ส่งมาที่อีเมล cs@thaiticketmajor.com  ตั้งแต่วันที่ 13 - 29 มกราคม 2564 ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จะทำการคืนวงเงินกลับยังบัตรเครดิต/เดบิตใบที่ใช้ชำระ ภายใน 2 รอบบิล

----------------------------------

บังเอิญรัก 2 A CHANCE TO LOVE FAREWELL FANMEETING  Postponed

Originally scheduled on 27 December 2020 has been postponed to 14 March 2021.
 
Tickets are on sale on Saturday 23 January 2021 from 10.00 A.M. (LOCAL TIME) at www.thaiticketmajor.com and all branches of Thaiticketmajor.
 
Current tickets held will remain valid for the rescheduled date. Those who are unable to attend the rescheduled date are able to request a refund through Thaiticketmajor. Please contact 14 Thaiticketmajor main outlets between 13 - 29 January 2021.
 
Refund Details
Paid by cash : (Including all payments by Application K Plus, Bualuang iBanking, Air Pay, True Wallet and credit / debit card payment at Big C / Tesco Lotus)
Return tickets, Inform bank account information. You will get the refund back to bank account within 15 business days.
Paid by Credit/Debit Card :
Return tickets. We will refund back to your credit / debit card within 2 statements by automatically.
 
Remark 14 Thaiticketmajor main outlets https://www.thaiticketmajor.com/outlets-ttm.php?la=en
 
For the customers who live outside Bangkok :
Please send original tickets or original payment invoice slip to us by the postal service (Domestic EMS) between 13 - 29 January 2021. Please inform the customer name / Mobile phone number / Bank account information (in Thailand).
Remark In case, the customer still didn’t collect ticket, please send original payment invoice slip instead of ticket.
 
Please send to this address :
Customer Service
HEAD OFFICE THAITICKETMAJOR Company Limited
3199 Maleenont Tower 27th floor, RamaIV road., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand
 
For Overseas Customers :
บังเอิญรัก 2 A CHANCE TO LOVE FAREWELL FANMEETING (Live Streaming)
 
Live Streaming tickets held will remain valid for the rescheduled date. Those who are unable to attend the rescheduled date are able to request a refund through Thaiticketmajor.
 
Refund Details
Please Attach file of Purchasing Order / payment invoice slip and Detail to cs@thaiticketmajor.com between 13 - 29 January 2021. Thaiticketmajor will refund back to your credit / debit card within 2 statements by automatically.