[ เลื่อนการจัดงาน ] วันกัญชาโลก 420 World Cannabis Day Thailand

[ เลื่อนการจัดงาน ] วันกัญชาโลก 420 World Cannabis Day Thailand

วันกัญชาโลก 420 World Cannabis Day Thailand เลื่อนการแสดง

วันกัญชาโลก 420 World Cannabis Day Thailand เลื่อนวันแสดงใหม่

จาก วันจันทร์ที่ 19 เม.ย. เป็น วันจันทร์ที่ 19 ก.ค. เวลาเดิม 18:00 - 22:00 น.  

จาก วันอังคารที่ 20 เม.ย. เป็น วันอังคารที่ 20 ก.ค. เวลาเดิม 18:00 - 22:00 น.  

** ลูกค้าที่มีบัตรเข้าร่วมงานอยู่แล้ว สามารถเก็บบัตรใบเดิมไว้เข้าร่วมงานตามกำหนดการใหม่ได้ **
ลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้าร่วมงานในกำหนดการใหม่ สามารถทำเรื่องคืนเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 เมษายน 2564 ดังนี้


ชำระเงินสด :  (ลูกค้าโอนเงินผ่าน Application K Plus, Bualuang iBanking, Air Pay, True Wallet และลูกค้าที่ซื้อผ่าน โลตัส, บิ๊กซี ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต)
คืนบัตรเข้าร่วมงานที่บูธ TTM 14 สาขาหลัก หรือ ส่งบัตรคืนทางไปรษณีย์ (กรณีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเดินทางมาคืนด้วยตนเอง)
พร้อมแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร และ รับเงินสดคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันทำการ
ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต :

 คืนบัตรเข้าร่วมงานที่บูธ TTM 14 สาขาหลัก หรือ ส่งบัตรคืนทางไปรษณีย์ (กรณีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเดินทางมาคืนด้วยตนเอง)
 บริษัทฯ จะทำการคืนวงเงินกลับยังบัตรเครดิต/เดบิตใบที่ใช้ชำระ ภายใน 2 รอบบิล

หมายเหตุ:
กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด : ส่งบัตรเข้าร่วมงานตัวจริง หรือ หลักฐานการชำระเงินตัวจริง มาทางบริษัทไปรษณีย์ไทย (ลงทะเบียน EMS) เท่านั้น
พร้อมเขียนข้อมูลผู้ซื้อ เช่น ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทร / ชื่อธนาคาร / ชื่อบัญชีธนาคาร / หมายเลขบัญชีธนาคาร
กรณีลูกค้ายังไม่ได้รับบัตรเข้าร่วมงาน : ใช้หลักฐานการชำระเงินแทนบัตรเข้าร่วมงาน เช่น ใบเสร็จการชำระเงินตัวจริง ใช้เป็นหลักฐานแทนบัตรเข้าร่วมงาน

ส่งคืนตามที่อยู่ดังนี้
จ่าหน้าถึง ฝ่ายบริการลูกค้า (คืนบัตร ชื่องาน...)
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


เเท็กที่เกี่ยวข้อง : WCD 420 THAILAND 2021