[ เลื่อนการแสดง ] LIVE สนองนี้ด ‘BOUNPREM is REAL ขอ 1 วันมาอยู่ด้วยกันนะ’

[ เลื่อนการแสดง ] LIVE สนองนี้ด ‘BOUNPREM is REAL ขอ 1 วันมาอยู่ด้วยกันนะ’

LIVE สนองนี้ด ‘BOUNPREM is REAL ขอ 1 วันมาอยู่ด้วยกันนะ’ เลื่อนการแสดง

LIVE สนองนี้ด ‘BOUNPREM is REAL ขอ 1 วันมาอยู่ด้วยกันนะ’ เลื่อนการแสดงไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

เงื่อนไขในการคืนเงิน
** ลูกค้าที่มี Code เข้าชมงานอยู่แล้ว สามารถเก็บCode เดิมไว้เข้าชมในรอบวันแสดงใหม่ได้ **
ลูกค้าที่ไม่สะดวกชมการแสดงในกำหนดการใหม่ สามารถทำเรื่องคืนเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

ให้ทำการ reply อีเมลล์ที่ได้จาก Thaiticketmajor ที่มี Code การเข้าชมการแสดง มาทางอีเมลล์  cs@thaiticketmajor.com

ชำระเงินสด : (ลูกค้าโอนเงินผ่าน Application K Plus, Bualuang iBanking, Air Pay, True Wallet และลูกค้าที่ซื้อผ่าน โลตัส, บิ๊กซี ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต)
ให้ลูกค้า reply อีเมลล์มาที่  cs@thaiticketmajor.com พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนหรือรูปถ่าย ,ใบยืนยันคำสั่งซื้อ (หมายเลขการสั่งซื้อ) ,เลขบัญชีธนาคาร ชือเจ้าของบัญชี ชื่อธนาคาร และ รับเงินสดคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันทำการ

ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต/Alipay/ wechat pay :
ให้ลูกค้า reply อีเมลล์มาที่  cs@thaiticketmajor.com เพื่อแสดงความต้องการคืนเงิน บริษัทฯ จะทำการคืนวงเงินกลับยังบัตรเครดิต/เดบิตใบที่ใช้ชำระ ภายใน 2 รอบบิล

BOUNPREM is REAL, 1 Day Together - Postponed to 25 July 2021

** The customer who have the access code , can keep the code for watching on the new show date.
And for the Customer who can’t attend on the new show date, can refund it is available on 18-28 May 2021
Reply the mail from Thaiticketmajor that have the access code to cs@thaiticketmajor.com

Cash payment: (The customers who paid by Application K Plus, Bualuang iBanking, Air Pay, True Wallet and bought the ticket from Lotus and Big C through credit card, debit card)
Reply the mail from Thaiticketmajor that have the access code to cs@thaiticketmajor.com . And attached file of Copy of ID card or photo Order confirmation (Order number), bank account number ,Account holder name ,Bank name , will receive cash back to the account within 15 working days.

Payment via Debit / Credit  / Alipay / Wechat pay :
Reply the mail from Thaiticketmajor that have the access code to cs@thaiticketmajor.com for request the refund . The company will refund to your credit / debit that payment within two billing cycles.