กทม. ปริมณฑล วิกฤติหนัก! ค่าฝุ่นละอองเข้าข่ายกระทบต่อสุขภาพ

ไลฟ์สไตล์
กทม. ปริมณฑล วิกฤติหนัก! ค่าฝุ่นละอองเข้าข่ายกระทบต่อสุขภาพ

กทม. ปริมณฑล วิกฤติค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานพุ่งสูง เข้าข่ายกระทบต่อสุขภาพแล้ว แนะประชาชนใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นก่อนออกจากบ้าน

กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ว่าช่วงเช้า อากาศยังคงลอยตัวไม่ดี สภาพอากาศปิด มีเมฆเป็นส่วนมากและมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาหลายพื้นที่ ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ ‘เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ’ ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

กรุงเทพ ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
 
โดยพื้นที่ริมถนน สถานีวัดคุณภาพอากาศแสดงผลค่าฝุ่นละออง PM2.5 โดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 19 พื้นที่ และ พื้นที่ทั่วไป (ห่างจากริมถนนสายหลัก) โดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 17 พื้นที่ คาดการณ์ว่า คุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และจากโมเดลพยากรณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ช่วงวันที่ 13 - 14 ม.ค.62 อากาศยังคงลอยตัวไม่ดี สภาพอากาศค่อนข้างปิด
 
กรุงเทพ ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
 
ซึ่ง กรมควบคุมมลพิษ ได้ประสานงานกับ กทม. และ 5 จังหวัดปริมณฑล เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างต่อเนื่อง โดย กทม. ได้มีคำสั่งให้ทุกเขตดำเนินการกวาดล้างถนนอย่างเข้มงวดทุกวัน พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง ตรวจวัดควันดำ และรณรงค์ลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง รวมทั้งประสานกับกรมฝนหลวงฯ จัดให้มีการตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมปฏิติการในวันที่มีสภาพอากาศเอื้ออำนวยในการทำฝนเทียม
 
ด้าน คพ.ได้ประสานเพื่อบูรณาการการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา ผู้ว่าฯ ปริมณฑล ทั้ง 5 จังหวัด ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
 
ทั้งนี้ คพ. ขอความร่วมมือประชาชนในการช่วยลดฝุ่นละอองอย่างเข้มงวด ด้วยการห้ามใช้รถยนต์ควันดำอย่างเด็ดขาด ห้ามการเผาในที่โล่งทุกประเภทอย่างเด็ดขาด รวมถึงขอความร่วมมือในการลดการใช้รถยนต์โดยสารส่วนบุคคลด้วย

กรุงเทพ ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
 
หากประชาชนพบเห็นรถยนต์ควันดำจากรถยนต์ สามารถแจ้งได้ที่
1. รถเมล์หรือรถบรรทุกควันดำ โปรดแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก 1584
2. รถเมล์ ขสมก. ควันดำ โปรดแจ้งสายด่วน ขสมก. 1348
3. สายด่วน ผู้บังคับการตำรวจจราจร 1197
 
หากมีข้อสงสัยด้านการปฏิบัติตัวเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ สามารถติดต่อได้ที่ 
1. สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
2. สายด่วนกรมอนามัย 1675
3. สายด่วนกระทรวงสาธารณสุข 1669
 
กรุงเทพ ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
 
ส่วนข้อแนะนำสำหรับการปฎิบัติตนในพื้นที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ คือ
 
1. ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด จากกรมควบคุมมลพิษ 

2. หมั่นสังเกตอาการทางสุขภาพเบื้องต้น เช่น ไอ ระคายเคืองตา 

3. สำหรับพื้นที่ที่มีฝุ่นละลองหนาแน่น ให้พี่น้องประชาชนอยู่ภายในบ้าน หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยคุณภาพดี ที่สามารถป้องกันฝุ่นได้ในระดับสูง แต่ถ้าจะสวมหน้ากากอนามัยแบบธรรมดาที่มีขายทั่วไปก็ได้ ก็สามารถป้องกันได้ดีระดับหนึ่ง 
 
อย่างไรก็ตาม โรคพวกนี้ไม่ใช่โรคมีผลเฉียบพลัน หากผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่มีโรคประจำตัว ก็จะไม่เกิดผลกระทบในทันที ทั้งนี้ ให้ดูอาการภายใน 24-72 ชั่วโมง อาจมีการระคายเคืองในระบบหายใจ หากเป็นไม่มากอาการจะหายไปเอง สำหรับผู้มีผลกระทบ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ ผู้มีโรคประจำตัว เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่สูบบุหรี่ประจำ ต้องปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ก็จะช่วยได้