ข่าวดี รับวันสิ่งแวดล้อมโลก NASA เผยโลกมีพื้นที่สีเขียวเข้มขึ้นกว่าเดิม

ไลฟ์สไตล์
ข่าวดี รับวันสิ่งแวดล้อมโลก NASA เผยโลกมีพื้นที่สีเขียวเข้มขึ้นกว่าเดิม

แสดงให้เห็นว่า สิ่งแวดล้อมของโลกเป็นไปในทางที่ดีขึ้น โดยประเทศจีนและอินเดียมีส่วนสำคัญเป็นลำดับต้นๆ

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) เผยข้อมูลดาวเทียมแสดงอัตราการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียวในโลก ระหว่างปี 2000-2017 พบว่า ในปัจจุบันโลกมีพื้นที่สีเขียวมากกว่าเมื่อ 20 ปีที่แล้ว

สาเหตุใหญ่เนื่องมาจาก 2 ชาติบิ๊กเอเชียอย่าง ประเทศจีนและอินเดีย ที่ถึงแม้จะใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก เเต่ก็มีการรับผิดชอบต่อสิ่งเเวดล้อมด้วยเช่นกัน


แผนภูมิแสดงอัตราการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว

ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ทั้งประเทศจีนและอินเดียต่างก็ผ่านช่วงเวลาที่มีการตัดไม้ทำลายป่าครั้งใหญ่ เพื่อการเกษตร ทำฟาร์ม และพัฒนาเมือง ต่อมาทั้ง 2 ประเทศ ได้หาทางออกและหาวิธีต่อสู้กับวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
ทางประเทศจีนนั้น ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และขยายพื้นที่ป่า เพื่อเพิ่มจำนวนป่าไม้ ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางอากาศ และการพังทลายของดิน ในส่วนประเทศอินเดีย มีการทำลายสถิติโลกในการปลูกต้นไม้ โดยชาวอินเดีย 800,000 คน ปลูกต้นไม้ 50 ล้านต้น ในเวลา 24 ชั่วโมง
 
นอกจากนี้ ทั้งประเทศจีนและอินเดีย ต่างวางแผนเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารด้วยการปลูกพืชทดแทน และพืชเศรษฐกิจที่เก็บเกี่ยวได้หลายครั้งต่อปี

นับว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียว แม้ว่าโลกกำลังเผชิญกับวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ตาม

 
Source : NASA