สถานทูตไทยทั่วโลกเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙

รายงานพิเศษ
สถานทูตไทยทั่วโลกเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙

เว็บไซต์ kingrama9 ได้ทำการรวบรวมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์มาเผยแพร่ให้ชาวไทยทั่วโลก ร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ได้ที่ http://kingrama9.th/SandalwoodFlowers ค้นหาสถานที่ที่ท่านต้องการ โดยพิมพ์ชื่อสถานที่ในช่องประเทศ เมื่อเจอคำค้นหา ให้คลิกแถบสีฟ้า ข้อมูลสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์จะปรากฎในตาราง


รวมถึงประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ค้นหาได้ด้วยวิธีเดียวกัน