"หนังสือธรรมิกราชาธิคุณ" ฉบับเทิดพระเกียรติฯ รวมหลักธรรมและหลักปฏิบัติของในหลวง รัชกาลที่๙

รายงานพิเศษ
"หนังสือธรรมิกราชาธิคุณ" ฉบับเทิดพระเกียรติฯ รวมหลักธรรมและหลักปฏิบัติของในหลวง รัชกาลที่๙

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมและซื้อ "หนังสือธรรมิกราชาธิคุณ" ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22 เปิดจอง วันที่ 18-29 ตุลาคม 2560 นี้ ในงานมหกรรมหนังสือฯ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หนังสือธรรมิกราชาธิคุณ ฉบับเทิดพระเกียรตินี้ คือหนังสือสารานุกรมไทย เล่มที่ 42  จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่เยาวชน  ให้ได้เข้าใจหลักธรรมและหลักปฏิบัติของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่ได้ทรงบำเพ็ญมาตลอด 70 ปี 
 
หนังสือธรรมิกราชาธิคุณ

หนังสือธรรมิกราชาธิคุณ เล่มที่ 41 
 
หนังสือธรรมิกราชาธิคุณ

หนังสือธรรมิกราชาธิคุณ เล่มที่ 42
 
โดยพระองค์ทรงรับสั่งให้จำหน่ายในราคาเล่มละ 250 บาทมาหลายปีจนถึงเล่มที่ 41 ทั้งที่ต้นทุนเล่มละ 450 บาท ส่วนต่างนี้ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาโดยตลอด เพื่อให้เยาวชนและประชาชนของพระองค์ได้รับความรู้หลากหลายด้าน อนุรักษ์จารีตประเพณีและทราบถึงพระราชประเพณี ในภาษาของพระองค์ที่จะทำให้เข้าใจได้ง่าย
 
หนังสือธรรมิกราชาธิคุณ

หนังสือธรรมิกราชาธิคุณ
 
จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมและซื้อ "หนังสือธรรมิกราชาธิคุณ" ในราคาเล่มละ 160 บาท ผลิตครั้งแรก 30,000 เล่มเท่านั้น ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22  เปิดให้จองวันที่ 18-29 ตุลาคมนี้ ณ บูธโครงการ (X12)ในงานมหกรรมหนังสือฯ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  สอบถามโทร 02 280 6515 / 02 280 6538