ขอเชิญชาวไทยดาวน์โหลดภาพพระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ ๙ ความละเอียดสูง ฟรี

รายงานพิเศษ
ขอเชิญชาวไทยดาวน์โหลดภาพพระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ ๙ ความละเอียดสูง ฟรี

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา นาย นริส พิเชษฐพันธ์ อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้โพสต์ผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวว่า

เนื่องจากมีผู้สนใจติดต่อขอไฟล์ภาพเพื่อไปอัดขยายเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ผมจึงขอแจกภาพฟรี ภาพพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูง (High resolution) สามารถแชร์ สามารถนำไป Print ได้ ขอเพียงอย่าลบหรือ Crop ลายน้ำเท่านั้นเอง
 
ห้ามกระทำการใดๆ เพื่อเป็นเชิงพาณิชย์ หรือหน่วยงานใดต้องการนำภาพไปใช้งานรบกวนติดต่อได้ทาง e-mail : narispichedpan@gmail.com ครับ แล้วผมจะทำการติดต่อกลับไปเป็นลายลักษณ์อักษรครับ
 
นาย นริส พิเชษฐพันธ์
อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ลิงค์ของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Dropbox
 
Google Drive