ทำไมคนไทยจึงรักกษัตริย์จิกมีแห่งภูฏาน

รายงานพิเศษ
ทำไมคนไทยจึงรักกษัตริย์จิกมีแห่งภูฏาน

"ข้าพเจ้ารัก เคารพ และชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก พระองค์ท่านทรงเป็นสุดยอดพระมหากษัตริย์"

นี่คือส่วนหนึ่งในพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน

เป็นที่ทราบกันดีว่า พระองค์ทรงศรัทธาและมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงมีความคล้ายคลึงกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น..

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระทัยมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อพสกนิกร แม้หนทางที่เสด็จพระราชดำเนินจะทุรกันดารและลำบากเพียงใด พระองค์ก็มิได้ทรงย่อท้อ 
 

ทรงใกล้ชิดกับราษฎรโดยไม่ถือพระองค์


 
ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา มองการณ์ไกล ทรงงานหนัก และห่วงใยอนาคตของราษฎร เพื่อต้องการให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
ทรงมีความสัมพันธ์อันดีกับกษัตริย์และผู้นำประเทศอื่น


ทรงทำนุบำรุงศาสนา


 
ทรงเป็นกษัตริย์ยอดกตัญญู


ทรงเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตคู่ และแม้จะทรงงานหนักขนาดไหน พระองค์ทรงมีเวลาให้ครอบครัวเสมอ
ทั้งหมด จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คนไทยรักกษัตริย์จิกมี
 
 
ขอบคุณภาพประกอบจาก His Majesty King Jigme Khesar Namgyel WangchuckBhutan Center