เตรียมปิดการจราจร ปรับปรุงสะพานข้ามแยกอโศก 9 มี.ค. - 4 ก.ย. 62

กินเที่ยว
เตรียมปิดการจราจร ปรับปรุงสะพานข้ามแยกอโศก 9 มี.ค. - 4 ก.ย. 62

กทม. จะทำการปรับปรุงสะพานเหล็กข้ามแยกถนนเพชรบุรีตัดใหม่-รัชดาภิเษก (อโศก) หรือสะพานข้ามแยกอโศก-เพชร ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. - 4 ก.ย. 62 รวม 6 เดือน

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักการโยธา กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาเตรียมดำเนินโครงการปรับปรุงสะพานเหล็กข้ามแยกถนนเพชรบุรีตัดใหม่-รัชดาภิเษก (อโศก) หรือสะพานข้ามแยกอโศก-เพชร โดยกำหนดปิดปรับปรุงสะพานเหล็กข้ามแยกดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. - 4 ก.ย. 62 ระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งมีผลทำให้บริเวณแยกอโศกแนวถนนเพชรบุรี มีช่องจราจรเหลือ 5 ช่องจราจร จึงขออภัยในความไม่สะดวก
 

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในระหว่างการปิดปรับปรุง โดยสามารถใช้เส้นทาง ดังนี้

กรณีใช้สะพานข้ามแยกประตูน้ำลงถนนเพชรบุรี
1. ลงถนนเพชรบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนนิคมมักกะสัน เลี้ยวซ้ายออกถนนรัชดาภิเษก
2. ลงถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนวิทยุ ตรงไปเลี้ยวซ้ายออกถนนสุขุมวิท
3. ลงถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนวิทยุ ตรงไปเลี้ยวซ้ายออกถนนพระรามที่ 4

กรณีไม่ใช้สะพานข้ามแยกประตูน้ำ
1. จากถนนเพชรบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชปรารภ เลี้ยวขวาออกถนนดินแดง
2. จากถนนเพชรบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชปรารภ เลี้ยวขวาเข้าถนนนิคมมักกะสัน ตรงไปเลี้ยวซ้ายออกถนนรัชดาภิเษก
3. จากถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำริ ตรงไปเลี้ยวซ้ายออกถนนสุขุมวิท

กรณีใช้สะพานข้ามแยกคลองตันลงถนนเพชรบุรี
1. ลงถนนเพชรบุรี ตรงไปเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัย ออกถนนพระราม 9
2. จากถนนกำแพงเพชร 7 ตรงไปเลี้ยวขวาเข้าถนนประดิษฐ์มนูธรรม
3. ลงถนนเพชรบุรี ตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท 63 ตรงไปเลี้ยวขวาออกถนนสุขุมวิท

กรณีไม่ใช้สะพานข้ามแยกคลองตัน
1. จากถนนพัฒนาการ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท 71 ตรงไปเลี้ยวขวาออกถนนสุขุมวิท
2. จากถนนพัฒนาการ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท 71 ตรงไปเลี้ยวขวาออกถนนพระรามที่ 4
3. จากถนนพัฒนาการ เลี้ยวขวาเข้าถนนรามคำแหง ตรงไปเลี้ยวซ้ายออกถนนพระราม 9
 
ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่ารูปแบบสะพานเหล็กข้ามแยกถนนเพชรบุรีตัดใหม่-รัชดาภิเษก เป็นโครงสร้างเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ความยาว 410 ม. ความกว้างสะพานรวม 8.80 ม. ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2519 อายุการใช้งานยาวนานกว่า 40 ปี ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้บำรุงรักษาตามสภาพ และยังไม่เคยดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงครั้งใหญ่ เมื่อพบว่าสะพานชำรุดในหลายส่วนทั้งในส่วนของคานเหล็กค้ำยันสะพาน ตอม่อ เสาเหล็ก ผิวจราจร และระบบไฟฟ้าต่างๆ กรุงเทพมหานครจึงได้วางแนวทางการซ่อมบำรุงสะพานเหล็กข้ามแยกถนนเพชรบุรีตัดใหม่-รัชดาภิเษก เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีอายุการใช้งานยาวนาน และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจร ตลอดจนรองรับรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ให้สามารถใช้สะพานข้ามแยกดังกล่าวได้