ประกาศ ปิดจราจรบางช่องทางบนสะพานพระปกเกล้า ปรับปรุงรอยต่อสะพาน

กินเที่ยว
ประกาศ ปิดจราจรบางช่องทางบนสะพานพระปกเกล้า ปรับปรุงรอยต่อสะพาน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 - 30 กรกฏาคม 2562 เวลา 22.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

ด้วยกรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้างผู้รับเหมา ดำเนินโครงการปรับปรุงรอยต่อเพื่อการขยายตัว สะพานพระปกเกล้า เขตธนบุรี คลองสาน และกรุงเทพมหานคร ในการดำเนินงานจำเป็นต้องปิดการจราจรบางช่องทางเพื่อปรับปรุงรอยต่อฯ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 


ขอบคุณ ข้อมูล FM91BKK ภาพ Preecha.MJ