[ ยกเลิกการแสดง ] WBC WORLD SOLDIER 2020

[ ยกเลิกการแสดง ] WBC WORLD SOLDIER 2020

WBC WORLD SOLDIER 2020 ยกเลิกการแสดง

ชำระเงินสด : คืนบัตรการแสดง ที่จุดจำหน่ายบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 แจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร และ รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันทำการ
 
ชำระบัตรเครดิต,เดบิต : ไม่ต้องคืนบัตรการแสดง คืนวงเงินกลับยังบัตรเครดิต, เดบิตใบเดิม ภายใน 2 รอบบิล โดยอัตโนมัติ
 
หมายเหตุ จุดจำหน่ายบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก มีดังนี้ คลิก
 
กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด : ส่งบัตรการแสดงตัวจริง หรือ หลักฐานการชำระเงินตัวจริง มาทางไปรษณีย์(ลงทะเบียน EMS) พร้อมเขียนข้อมูลผู้ซื้อ เช่น ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทร / ชื่อธนาคาร / ชื่อบัญชีธนาคาร / หมายเลขบัญชีธนาคาร
 
หมายเหตุ กรณี​ลูกค้ายังไม่ได้รับบัตรการแสดง ใช้หลักฐานการชำระเงินแทนบัตรการแสดง เช่น ใบเสร็จการชำระเงิน ใช้เป็นหลักฐานแทนบัตรการแสดง
 
ส่งบัตรการแสดงตัวจริง หรือ ใบเสร็จตัวจริง หรือ หลักฐานการชำระเงินตัวจริง มาทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

ลูกค้าสามารถส่งคืนทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้
 
จ่าหน้าถึง ฝ่ายบริการลูกค้า (คืนบัตรงานแสดง ......................)
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 27
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
 
-----------------------------------------------------------------------
 
 
WBC WORLD SOLDIER 2020 cancelled
 
Due to the ongoing global health crisis, the WBC has been informed that next week’s show at Lumpinee stadium, billed as the WBC WORLD SOLDIER event, has been canceled.
 
The hosts of the event have taken advice from governmental and medical authorities — and in doing so — the decision has been made to cancel the event in the interest of public health and safety.
 
The thoughts and prayers of everyone in our organization are with all of those affected by the current health crisis.
 
Paid by cash : Please contact 14 Thaiticketmajor main outlets within 31 March 2020. Bring tickets / prepare Bank account information, you will get the refund back to bank account within working 15 days.
 
Paid by Credit/Debit Card: No Need to return tickets. : We will refund back to your credit / debit card within 2 statements by automatically.
 
Remark 14 Thaiticketmajor main outlets Click
 
For the customers who live outside Bangkok : Please send original tickets or original payment invoice slip to us by the postal service (Domestic EMS) within 31 March 2020.
Please inform the customer name / Mobile phone number / Bank account information (in Thailand).
 
Remark In case, the customer still didn’t collect ticket, please send original payment invoice slip instead of ticket.
 
Please send to this address
 
Customer Service
HEAD OFFICE THAITICKETMAJOR Company Limited
3199 Maleenont Tower 27th floor,
RamaIV road., Klongton, Klongtoey,
Bangkok 10110 Thailand