[ แจ้งการเปลี่ยนแปลง ] CAT FOODIVAL 5

[ แจ้งการเปลี่ยนแปลง ] CAT FOODIVAL 5

CAT FOODIVAL 5 ประกาศย้ายสถานที่จัดงานและเวลาการแสดง

CAT FOODIVAL 5 ประกาศย้ายสถานที่จัดงานไปเป็นที่ 'แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน'
 
** บัตรเดิมใช้เข้างานแสดงในสถานที่ใหม่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตร
 
ประตูเปิด 12.00 น. ณ แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สถานีมักกะสัน
 
----------------------------------------------------
 
 
CAT FOODIVAL 5 the venues has been changed to 'Makkasan Airport Rail Link Station'
 
** Please bring the original ticket attend to Makkasan Airport Rail Link Station. Do not change the ticket.
 
 gate open at 12.00 PM. Airport Rail Link Makkasan Station