[ เลื่อนการแสดงอย่างไม่มีกำหนด ] LEGEND OF THE GUARDIANS

[ เลื่อนการแสดงอย่างไม่มีกำหนด ] LEGEND OF THE GUARDIANS

LEGEND OF THE GUARDIANS เลื่อนการแสดงอย่างไม่มีกำหนด

LEGEND OF THE GUARDIANS เลื่อนการแสดงอย่างไม่มีกำหนด
 
ชำระเงินสด : คืนบัตรการแสดง ที่จุดจำหน่ายบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก ภายใน 24 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร และ รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันทำการ
 
ชำระบัตรเครดิต,เดบิต : ไม่ต้องคืนบัตรการแสดง คืนวงเงินกลับยังบัตรเครดิต, เดบิตใบเดิม ภายใน 2 รอบบิล
 
หมายเหตุ จุดจำหน่ายบัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก มีดังนี้ คลิก
 
กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด : ส่งบัตรการแสดงตัวจริง หรือ หลักฐานการชำระเงินตัวจริง มาทางไปรษณีย์(ลงทะเบียน EMS) พร้อมเขียนข้อมูลผู้ซื้อ เช่น ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทร / ชื่อธนาคาร / ชื่อบัญชีธนาคาร / หมายเลขบัญชีธนาคาร
 
ส่งบัตรการแสดงตัวจริง หรือ ใบเสร็จตัวจริง หรือ หลักฐานการชำระเงินตัวจริง มาทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563

ลูกค้าสามารถส่งคืนทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้
 
จ่าหน้าถึง ฝ่ายบริการลูกค้า
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด 3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 27
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 
LEGEND OF THE GUARDIANS postponed
 
Paid by cash : Please contact 14 Thaiticketmajor main outlets within 24 January – 1 February 2020. Bring tickets / prepare Bank account information, you will get the refund back to bank account within working 15 days.
 
Paid by Credit/Debit Card : No need to return tickets and we will refund back to your credit card within 2 statements
 
Remark 14 Thaiticketmajor main outlets Click
 
For the customers who live outside Bangkok : Please send original tickets or original payment invoice slip to us by the postal service (Domestic EMS) within 24 January 2020 to 1 February 2020.
Please inform the customer name / Mobile phone number / Bank account information (in Thailand).
 
Remark In case, the customer still didn’t collect ticket, please send original payment invoice slip instead of ticket.

Please send to this address
 
Customer Service
HEAD OFFICE THAITICKETMAJOR Company Limited
3199 Maleenont Tower 27th floor,
RamaIV road., Klongton, Klongtoey,
Bangkok 10110 Thailand