ทอท. อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

รายงานพิเศษ
ทอท. อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

โดยได้จัดรถรับส่งประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีฯ ในเส้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามหลวง และท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามหลวง โดยไม่คิดค่าบริการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 19 - 30 ตุลาคม 2560
 
 
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 ซึ่งวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นั้น ทอท. ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ และในโอกาสนี้ ทอท. ได้ร่วมถวายความจงรักภักดีด้วยการอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยได้จัดรถรับส่งประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีฯ ในเส้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) - สนามหลวง และท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) - สนามหลวง โดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) ทสภ. และที่ ทดม. จะจัดพื้นที่บริเวณชั้น 2 - 3 ณ อาคารจอดรถ 5 ชั้น และบริเวณอาคารคลังสินค้า 3 และ 4 เพื่อให้ประชาชนสามารถนำรถมาจอด โดยไม่คิดค่าบริการ
 
นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ ทสภ. ระหว่างวันที่ 19 - 30 ตุลาคม 2560 ได้จัดรถรับส่งประชาชนในเส้นทาง ทสภ. - สนามหลวง ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. ยกเว้นวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จะให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 06.00 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ซึ่งประชาชนสามารถขึ้นรถได้บริเวณชั้น 1 ประตู 8 อาคารผู้โดยสาร และรถจะจอดส่งหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ บริเวณสนามหลวง รวมทั้งได้ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์สำหรับประชาชนที่นำรถไปจอดที่ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C, D และ E ที่สามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 2,100 คัน พร้อมจัดรถ Shuttle Bus รับส่งไปยังอาคารผู้โดยสาร สำหรับ ที่ ทดม. จัดรถรับส่งเส้นทาง ทดม. - สนามหลวง ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันที่ 26 ตุลาคม 2560 รถรับส่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 - 24.00 น. โดยประชาชนสามารถขึ้นรถได้ที่ ประตู 15 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 และรถจะจอดส่งที่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ บริเวณสนามหลวง ทั้งนี้ ทอท. ยังได้จัดน้ำดื่มบรรจุขวดแจกฟรีสำหรับประชาชนที่เดินทางกับรถบริการทั้งสองเส้นทาง นอกจากนั้น ทดม. ยังได้จัดพื้นที่บริเวณชั้น 2 - 3 ณ อาคารจอดรถ 5 ชั้น และบริเวณอาคารคลังสินค้า 3 และ 4 สำหรับบริการประชาชนนำรถมาจอดโดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 800 คัน


นายนิตินัย กล่าวว่า นอกเหนือจากการจัดรถรับส่งประชาชนไปยังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์แล้ว ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ทอท. ได้อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปวัดดอนเมือง ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยสามารถนำรถมาจอดในลานจอดรถยนต์ ณ สำนักงานใหญ่ ทอท. โดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้ง ทอท. ยังได้ประดับดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองบริเวณท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. อีกด้วย
 
นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า คณะกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร และพนักงาน ลูกจ้าง ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้


ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก AOT Official , @airportthai